Yu­mur­ta­dan çıkan yav­ru­lar bü­yü­me­ye baş­la­dı. « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:21

Yu­mur­ta­dan çıkan yav­ru­lar bü­yü­me­ye baş­la­dı.

Yu­mur­ta­dan çıkan yav­ru­lar bü­yü­me­ye baş­la­dı.
Son Güncelleme :

25 Mayıs 2021 - 9:39

167 views

Yu­mur­ta­dan çıkan yav­ru­lar bü­yü­me­ye baş­la­dı.

Yaz göç­me­ni ley­lek­ler ül­ke­mi­ze ge­le­rek üre­me­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di.
Yav­ru­la­rın en sı­kın­tı­lı gün­le­ri de bü­yü­me­ye ve ha­re­ket­li ol­ma­ya baş­la­dı­ğı bu­gün­ler ol­mak­ta­dır. Ley­lek yav­ru­la­rı­nı teh­dit eden en önem­li so­run­la­rın ba­şın­da, çevre kir­li­li­ği oluş­tur­mak­ta­dır.
Geç­miş yıl­lar­da kır­sal alan­lar­da çevre kir­li­li­ği daha az ya­şan­mak­tay­dı. Yu­mur­ta­dan çıkan yav­ru­la­rı çalı çır­pı­ya ta­kı­lıp ya­ra­lan­ma­sın diye, ley­lek­ler ta­ra­fın­dan, yu­va­ya ot ve saman gibi yu­mu­şak mal­ze­me ge­ti­ri­lir­di.
Ancak za­man­la ley­lek­le­rin dav­ra­nış­la­rın­da de­ği­şik­lik­ler oldu. Ot ve saman ye­ri­ne, do­ğa­ya atı­lan ve ta­şın­ma­sı daha kolay olan nay­lon plas­tik atık­lar, plas­tik saman ip­le­ri, gübre çu­val­la­rı ve eski kı­ya­fet­ler gibi pek çok atık mal­ze­me­yi yu­va­la­rı­na ta­şı­dık­la­rı gö­rül­dü.
Bu mal­ze­me­ler ilk ba­kış­ta yu­mu­şak rahat eder­ler gibi dü­şü­nül­se de atık­la­rın için­de bu­lu­nan plas­tik saman ip­le­ri yav­ru­la­rın sakat kal­ma­sı­na ve ölü­mü­ne yol aç­tık­la­rı gö­rül­dü.
Bugün Ser­çin muh­ta­rı Mus­ta­fa Çay aradı. Köy­le­rin­de­ki tek ley­lek yu­va­sın­da yavru bir ley­le­ğin plas­tik saman ip­le­ri­ne do­lan­dı­ğı ve ha­re­ket ede­me­di­ği­ni söy­le­di.
Söke AYDEM Elekt­rik Da­ğı­tım şir­ke­ti­ni ara­ya­rak araç des­te­ği is­te­dik. Per­so­nel­le yu­va­ya çı­ka­rak yav­ru­nun du­ru­mu­na bak­tık. Anne ley­lek yu­va­yı terk ede­rek komşu di­rek­ten yav­ru­su­nun kur­ta­rı­lı­şı­nı iz­le­di. Yav­ru­nun aya­ğı­na ta­kı­lan plas­tik saman ipi, yavru dön­dük­çe ba­ca­ğı­nı sı­ka­rak ne­re­dey­se ko­pa­cak hale ge­tir­di­ği­ni gör­dük.
Yav­ru­nun ba­ca­ğı plas­tik ipten kur­ta­rı­la­rak, ge­rek­li ilk yar­dı­mı ya­pıl­dı. Adeta çöpe dönen yuva için­de­ki atık mal­ze­me­ler aşa­ğı­ya alın­dı.
Ser­çin’in yavru ley­le­ği kur­tul­du. Ancak 445 yu­va­nın ol­du­ğu Aydın böl­ge­sin­de, diğer yu­va­lar­da ne­le­rin ya­şan­dı­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Ne yazık ki bir­çok yu­va­da bu tür dram­la­rın ya­şan­dı­ğı­nı bir ih­bar­la ya da hal­ka­la­ma ça­lış­ma­la­rı es­na­sın­da gö­re­bil­mek­te­yiz.
Doğal den­ge­nin çok önem­li tür­le­rin­den biri olan ley­lek­ler, tarım za­rar­lı­la­rı­nı azalt­ma­sı ba­kı­mın­dan çift­çi­le­rin yakın dos­tu­dur­lar. Ley­lek­le­rin ço­ğal­ma­sı zirai ilaç­la­rın azal­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak­tır. Ley­lek­le­rin ko­run­ma­sı, bir ba­kı­ma in­san­la­rın ve doğal den­ge­nin ko­run­ma­sı­nı da sağ­la­ya­cak­tır.
Çev­re­ye atı­lan atık mad­de­le­rin ley­lek yav­ru­la­rın­da ol­du­ğu gibi, nadir tür­le­rin sakat kal­ma­sı­na ya da ölü­mü­ne neden ol­du­ğu bi­lin­me­li­dir.
Özel­lik­le kır­sal ke­sim­ler­de hay­van­cı­lık ya­pan­lar, sa­man­la­rın­dan kes­tik­le­ri plas­tik siyah ip­le­ri ke­sin­lik­le do­ğa­ya at­ma­ma­lı, mut­la­ka top­la­ma­lı­dır. Saman bal­ya­sı yapım yön­tem­le­rin­de plas­tik siyah ip ye­ri­ne başka bir mal­ze­me kul­la­nı­la­bi­lir mi bunun da araş­tır­ma­sı­nı ya­pa­ca­ğız.
Ancak en doğ­ru­su do­ğa­ya atı­lan başta siyah saman ip­le­ri olmak üzere tüm atık mal­ze­me­le­rin top­lan­ma­sı ve çevre kir­li­li­ği­nin önüne ge­çil­me­si­dir.

EN ÇOK KAZANANLAR

 • INFO5.98 38.76%
 • VAKFN10.57 9.99%
 • TKURU168.40 9.99%
 • OZBAL11.13 9.98%
 • SEKFK6.62 9.97%

EN ÇOK KAYBEDENLER

 • BOBET5.65 -9.89%
 • UTPYA22.06 -7.23%
 • AYCES72.70 -6.31%
 • IDGYO6.27 -5.43%
 • POLTK354.00 -5.07%

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

 • THYAO14.76 1.17%
 • BOBET5.65 -9.89%
 • GARAN8.32 1.59%
 • GUSGR6.14 -4.81%
 • HALKB5.27 6.04%

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

DÖVİZ KURU

BIST100 1.409.85 % 0,81
DOLAR 8.6585 % 0,06
EURO 10.3366 % 0,00
BITCOIN 33.938.38 % 3,15
ÇEYREK ALTIN 809.26 % 0,04
GRAM ALTIN 496.58 % 0,09