Tüm Emekliler Sendikası Didim Şubesi Taleplerini Açıkladı « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 19:39

Tüm Emekliler Sendikası Didim Şubesi Taleplerini Açıkladı

Tüm Emekliler Sendikası Didim Şubesi Taleplerini Açıkladı
Son Güncelleme :

11 Aralık 2020 - 8:09

795 views

Tüm Emekliler Sendikası Didim Şubesi Taleplerini Açıkladı

Tüm Emekliler Sendikası Didim Şubesi, 2021 bütçe tasarısı ve emekli sendikalarına yönelik baskı ve kapatma girişimlerine ilişkin basın açıklaması yaptı.
Didim KESK Şubesi önünde gerçekleşen basın açıklamasına Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Haydar Pınarbaşı ve sendika üyelerinin yanı sıra siyasi parti STK temsilcileri de katıldı.

Tüm Emekliler Sendikası adına basın açıklamasını Didim İlçe Yöneticisi Erdem Özden okudu. Özden, 2021 Bütçe yasa tasarısı TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğünü ifade ederek “Komisyon görüşmelerinden de anlaşılacağı üzere, Saray ve TBMM çoğunluğu bütçenin sadece kendi istekleri doğrultusunda geçmesini amaçlamakta, halkın ihtiyaçları yönünde hiçbir değişikliğe izin vermemektedir. Oysa bütçe metni, bütün bir ülkenin kaynaklarını, gelirlerini ve bunların kimlere nasıl dağılacağını belirleyen en önemli metinlerden biridir.

Ülkenin bütününü, bütün kurumlarını, meslek odalarını, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, işçileri, köylüleri, emeklileri, esnafı, işvereni, emekçileri, kadınları, gençleri kısaca bütün yaşayanları doğrudan etkilemektedir.

Emeklileri yoksullaştırma sadece bütçe kaynaklarının sermayeye doğrudan transferi ile olmamakta, salgın koşulları da emeklilerin hayatını, geçim sıkıntısını iyice artırmaktadır.
Enflasyonun resmi rakamının olduğu, gerçekte ise en az %50 olduğu bir ortamda salgınla mücadelede dezavantajlı grup kabul edilerek özel destek verilmesi gereken emekliler tedbir adı altında evlere kapatılıp adeta yalnızlığa ve yoksunluğa terk edilmek istenmektedir” dedi.

Özden, bu değerlendirmeler doğrultusunda Tüm Emekliler Sendikasının taleplerini açıkladı.
Özden, “Emeklilerin sendikalarına karşı açılmış kapatma davaları geri çekilmeli, Valilikler bu davalara taraf olmamalıdır.

 • Uluslararası sözleşmeler ve 25 yıldır emeklilerin zorluklarla baş ederek sürdürdüğü kazanımlar ve sendikal örgütlenmesi tanınmalı, anayasal güvence altına alınmalıdır.
 • En düşük emekli aylığı brüt asgari ücret tutarına yükseltilmelidir.
 • Emekliler arasındaki ücret dengesizliği bir an önce giderilmeli, buna ilişkin intibak yasası emekliler daha fazla mağdur edilmeden çıkarılmalıdır.
 • Torba yasa adı altında getirilen ve emeklilik konusunda elde ettiğimiz hakları almayı geri almayı hedefleyen yasa girişimleri geri çekilmelidir.
 • Yılda 4 sefer aylık tutarında ikramiye verilmelidir.
 • Sağlık hizmetleri tamamen kamusal olmalı, kamu eliyle yürütülmelidir. Özelleştirmeden vazgeçilmelidir.
 • Emeklilerden sağlık ve tedavi katkı payları alınmamalıdır.
 • Ekmek, et, su, elektrik, doğalgaz gibi temel ihtiyaç ürünlerine zam yapılmamalıdır.
 • Salgının hemen geçmeyeceği, derin etkiler bırakacağı açıktır. Buna göre salgına karşı en az iki yıllık bir mücadele/baş etme programı hazırlanıp uygulamaya konulmalıdır. Bu programın temel yaklaşımı sağlık hizmetlerinin kamusal hizmet olduğu olmalıdır.
 • Corona Virüse karşı bulunduğu söylenen aşıların tıbbi olarak onaylanmasından sonra ücretsiz olarak (Sağlık çalışanları ve ardından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlardan başlamak üzere) aşılanmasına başlanmalıdır.
 • Salgına karşı tedbir adı altında uygulamaya konulan ve bizleri eve kapatmaya yönelik uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir.
 • Salgın koşullarında yaşlılara, kronik rahatsızlığı olanlara yerel ya da merkezi yönetim tarafından destek verilmeli, ihtiyaçları karşılıksız olarak karşılanmalıdır.

Tüm Emekli Sen bütün şube ve temsilcilikleri ile bu süreçte taleplerimizin karşılanması için gerekli etkinlik ve eylemliliklerini ısrarla ve inatla sürdürecek, bu gün olduğu gibi demokratik tepkisini her platformda dile getirecektir.” dedi.

“Üç beş şirketin lehine çıkan kararlardır”

Yapılan basın açıklamasının ardından, Tüm Emekliler Sendikası Başkanı Salman Hürkardeş söz alarak sendikanın kapanma süreci ile ilgili bilgi verdi. Hürkardeş, “Mücadelemiz devam ediyor. Tüm Emekliler Sendikası olarak Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs salgının yaygınlaşması TBMM’de gerçekleşen bütçe görüşmeleri gibi zor bir süreç yaşıyoruz. Bütçe görüşmeleri, görüşülse de görüşülmeden sonuçlanmış durumda. Ne olacağı bellidir. Çünkü, işçi yok, emekli yok, emekçi yok, köylü yok. Üç beş şirketin lehine çıkan kararlardır. Bu ülkede 8 milyon emekli asgari ücretin altından yaşamaktadır. Emekliler ve tüm çalışanlar, insanca ve onurla yaşamaları için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz.” dedi.