Teknelerin mo­to­rlarını çalan hır­sız­ları yakalandı « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:00

Teknelerin mo­to­rlarını çalan hır­sız­ları yakalandı

Teknelerin mo­to­rlarını çalan hır­sız­ları yakalandı
Son Güncelleme :

18 Ocak 2021 - 10:43

654 views

Teknelerin mo­to­rlarını çalan hır­sız­ları yakalandı

Teknelerin mo­to­rlarını çalan hır­sız­ları yakalandı. Didim’de iki fark­lı ika­me­tin de­po­la­rın­dan, de­po­la­rın ki­lit­le­ri­ni kır­mak su­re­tiy­le ça­lı­nan tekne mo­to­ru hır­sız­lı­ğı ile ala­ka­lı ya­pı­lan titiz ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de her iki tekne mo­to­ru­nu çal­dık­la­rı tes­pit edi­len S.S., C.E.U., M.B., B.H. ve O.A. isim­li şa­hıs­lar ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­si çal­dık­la­rı iki adet tekne mo­to­ru ile bir­lik­te ya­ka­lan­mış­lar, tekne mo­tor­la­rı sa­hip­le­ri­ne tes­lim edi­le­rek, S.S., C.E.U., M.B., B.H. ve O.A. sevk edil­dik­le­ri adli mer­ci­ler­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne tes­lim edil­di.