Siyasi Bilgisizlik « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 21:54

Siyasi Bilgisizlik

Siyasi Bilgisizlik
Son Güncelleme :

02 Aralık 2020 - 9:33

554 views

Siyasi Bilgisizlik

Siyasi Bilgisizlik; Geçen yazıma AKP Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı çok kızmış.

“DERDİN NE SENİN ?” diye bir açıklama yapmış.

Yazımda “AKP Didim İlçe Baş­ka­nı Ma­şal­lah Su­ba­şı, geç­ti­ği­miz hafta dü­zen­le­di­ği kah­val­tı­lı basın top­lan­tı­sın­da, ba­sın­la bu­luş­muş.

Afi­yet olsun da?
Covit-19’nun Didim’de de zirve yap­tı­ğı bu gün­ler­de, 19 ki­şiy­le kah­val­tı yap­mak, nedir ya?
Sos­yal mesaj mı ve­ri­yor­su­nuz?
Kah­val­tı­da sos­yal me­sa­fe hak gö­tü­re,
Fo­toğ­ra­fa bakın, yo­ru­mu siz­ler yapın?
Covit 19 dö­ne­min­de kü­çü­cük bir sa­lon­da bu kadar yo­ğun­luk nor­mal mi?
Bir ki­şi­ de Covit-19’lu olmuş olsa, bu or­tam­da di­ğer­le­ri­ne bu­laş­ma­ma­sı müm­kün mü?
Bir sorun olsa he­sa­bı­nı nasıl ve­rir­si­niz?
Didim yol­la­rın­da am­bu­lans­lar cirit atı­yor. Neden gez­di­ği­ni bilen var mı?
Kah­val­tı dü­zen­le­yen­le­rin ve ka­tı­lan­la­rın bi haber ol­duk­la­rı belli. Ma­ri­fet­miş gibi fo­toğ­raf çek­ti­rip haber ya­pı­yor­lar, sos­yal med­ya­da pay­la­şı­yor­lar.
Bu zih­ni­ye­ti teb­rik etmek lazım.

AKP İlçe Baş­ka­nı Su­ba­şı, kah­val­tı son­ra­sı ba­sın­la bir­lik­te, Kay­ma­kam Avşar’ı ve İlçe Tarım Mü­dür­lü­ğü­’nü zi­ya­ret etmiş.

İnşal­lah kah­val­tı­da sakat bir durum ol­ma­mış­tır da, git­ti­ği­niz ku­rum­la­ra bir şey­le­ri bu­laş­tır­ma­mı­şı­nız­dır di­le­ğiy­le.
Dik­ka­ti­mi bir şey daha çekti, Ma­sa­da­ki ek­mek­le­ri bütün koy­muş­lar. Biraz kibar olun ya?
Si­ya­set ge­re­ği, Didim’e köy mu­ame­le­si yap­ma­nı­zı an­la­dık da.
Basın men­sup­la­rı­na köylü mu­ame­le­si yap­ma­nı­zı çok ayıp­la­dım bi­le­si­niz.” diye yazmıştım.

AK Parti Didim İlçe Baş­ka­nı Ma­şal­lah Su­ba­şı açıklama çok alınmış “Geçen hafta basın mensupları ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. AK Parti’nin 2002 yılından beri Didim de ki yatırımlar hakkında bilgileri paylaştık.
Yapılan bunca yatırımları görmüyorsun da masadaki ekmeği görebiliyorsun. Ne göz varmış sende hayret! Biz bunda kötü niyet olduğunu biliyoruz.” demiş.”

AKP Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı.
Espiri yapmak zeka işidir..
Espiriyi anlamak Akıllıların işidir.
Espiriyi ciddiye almak ……….. işidir.”

Yazdığım yazıyı bir kere daha oku?
Anlaya bildiği sadece ekmek mi oldu?
Yazımın özü Covit 19, Ekmek değil.
Kahvaltı şahane, açıklama bahane olduğundan, fazla da bir şeyde anlamanız beklenemez.
Neyse, artık anlayabildiğiniz bu kadarsa, bence sorun yok.

Birde bana, “Bizim bildiğimiz Gazeteci tarafsız olur, sen önce oturduğun yerden haber yapmayı bırak da Ak Parti’nin yapmış olduğu basın toplantılarına katıl. Cesaretin varsa bu yazdıklarını yüzümüze sor. Bizde sana cevap verelim…” demişsin.
Birincisi : Ben günlük gazete yayınlıyorum, Geçtiğim haftadan bugüne kadar, Mavi Didim Gazetesinde 38 haber, 23 köşe yazısı yayınlamışız. Günde en az 5 haber ve 3 köşe yazısı demektir. Bu haberler oturarak mı olduğunu sanıyorsun Maşallah bey.Haddini bil?
“Sen önce oturduğun yerden haber yapmayı bırak” deme densizliğinden dolayı Mavi Didim Gazetesinden özür dilemen lazım.
İnternete gir bak bakalım, Didim’de kaç gazetenin internet sitesi faal.

Didim de haftalık gazete çıkarıp, Mavi Didim Gazetesi’nde ki bir günlük haberi kadar haber yapamayanları. Sizler gazeteci diye görüp açıklama yapıyorsunuz. Sizin vasfınız, ufkunuz bu kadar.
İsterseniz Gazeteleri göndereyim de haberleri ve köşe yazılarını say. Bir de karşında oturan arkadaşların hafta da bir yayınladıkları gazetedeki haberleri say, söylediğin sözden belki yüzün kızarır.

İkincisi “AK Parti’nin yapmış olduğu basın toplantılarına katıl. Cesaretin varsa bu yazdıklarını yüzümüze sor. Bizde sana cevap verelim…” demişsin.
Sayın Maşallah Subaşı, sen yokken, biz AK Partinin toplantılarına çok katıldık.
“Yüzümüze sor. Bizde sana cevap verelim…” diyince, sana bir anımı anlatayım.
Bir zamanlar AK Partinin basın toplantısına katıldık. Toplantıda AK Parti Başkanı Didim’deki İnşaatlar ile ilgili açıklama yaptı. Gazetemizin muhabiri konu ile ilgili soru sordu. Didim AK Parti başkanının verdiği cevabı aynen yazdık. (Ses kaydını hala saklarım)Zamanın AK Parti Başkanı da çok iyi bilir, sen de bilmiyorsan öğren.
Partinizin ailece üyesi bir abimiz şahittir. Partinizin başkanının yaptığı açıklamayı doğru yazdığımız halde. Belediye meclis üyeniz (Şu anda da Meclis üyesi) tarafından yalanladı ve gazetemize ve gazeteciliğimize hakaret etti.
“Yüzümüze sor. Bizde sana cevap verelim…” ayaklarını bırak Maşallah bey. Konuştuğunu inkar edenlerle işim olmaz. Sen siyaseti gazeteciye değil, CHP İlçe başkanına yap.

* * * * *
“Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Milletvekilimiz MKYK üyesi Metin Yavuz’un İptal kararını müjde olarak Didimlilere sunması bilimsel veriler ışığındadır. Kuru gürültü ile yapılmamıştır. Siz buna inanırsınız inanmazsınız sizin bileceğiniz bir konu…” demişsin.Neyinize inanalım ki?
– 2017 yılında AK Parti Milletvekili Mehmet Erdem açıklamada bulunmuş
Yandaş gazetenizden alıntıdır. “150 yataklı devlet hastanesini 2018 yılında yatırım planına dahil edileceğini yeni hastanenin 2018 yılının ilk yarından temelin atılacağını ve 1 yıl içinde de tamamlanacak” diye açıklama da bulunmuş.
2020 yılı bitti hastaneyi gören var mı?
2017 yılında 150 yataklı hastane. 2020 de 75 yatağa düştü.
Ne o yatağa zam geldi?
2017’de Didim şehirdi, 2020’de köye mi döndü de, 150’den 75’e düştü Maşallah Subaşı?
Didim’e köy muamelesi yapıyorsunuz deyince kızıyorsun?

– Geçtiğimiz yerel seçimlerde, Milletvekilimiz MKYK üyesi Metin Yavuz’un Didim Cemevi’ne tapu sözü de hatırlatayım Maşallah Subaşı?

“…bilimsel veriler ışığındadır. Kuru gürültü ile yapılmamıştır. Siz buna inanırsınız inanmazsınız sizin bileceğiniz bir konu…” derken kendin inanıyor musun?
AK Partili vekillerinin açıklamalarına Didimli’ler niye inansın?
Arşivleri kurcalasam daha ne yalanlar ne yalanlar çıkar. Bu yazdıklarım şu anda aklıma gelenler.

* * * * *

AKP Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı.”Gazetecilik tarafsız olmak mıdır yoksa her yıl Didim belediyesine 205 bin tl fatura kesmek midir?” diyorsun.
Atalarımız böyle durumlar için çok güzel bir söz söylemiş “Kılavuzu karga olanın, burnu b.ktan kurtulmaz” demiş.
“…her yıl Didim belediyesine 205 bin tl fatura kesmek” ne demek ya.
Senin söylediğini kulağın duyuyor mu, Sayın Maşallah Subaşı?
Didim Belediyesi CHP’li, AKP ile karıştırma,
Ben Didim Belediyesine 2019 yılının ikinci yarısı için gazete abone faturası kestim ödemediler.
2020 yılının ilk yarısı içingazete abone faturasıkestim ödemediler.
Sen ne sayıklıyorsun?
Her yıl Didim Belediyesine 205 bin TL. fatura kestiğim itamınızı ispata davet ediyorum.
Mavi Didim Gazetesi olarak, her yıl Didim Belediyesi’ne, 205 bin Tl. Fatura kesiyorsam. Didim’in muhalefet partisi ilçe başkanı olarak, gereğini yap, yargıya taşı, hesap sor.
Didim Belediyesi’nden ve Mavi Didim Gazetesi’nden yargı yolu ile hesap sorup gereğini yapmazsan, ben yapacağım.
Sana akıl veren gazetecilere sor bakayım?
Haftalık gazete oldukları halde, günlük gazeteymiş gibi faturayı şişirenleri eleştirsene göreyim?
Kahvaltıdaki gazetecilere sor. Didim Belediye’sinden Gazete abone faturası alacağı olan var mı, sor?
Didim Belediye’sinden abone ücretini alacağı olan gazeteci varsa, gelsin bir hafta kahvaltı benden. Ekmeği de Trabzon ekmeği alacam, masaya kesmeden koymacam. Nasıl olsa Didim Belediyesine her yıl 205 bin Tl. alıyorum ya, para çok!
Maksadım saygısızlık değil, senin dediğin gibi “israf olmasın”
Artanları da paket yapıp vermezsem, AKP’li olayım.
AK Partiden neyim eksik?
Diyorsun ya “Ne göz varmış sende hayret!” diye.
Sen yanlış yapmaya gör, Okuyucularımızdan biri beni aradı.
“Covit 19’nun Didim’de de zirve yap­tı­ğı bu gün­ler­de, 19 ki­şiy­le kah­val­tı yap­mak, nedir ya? Sos­yal mesaj mı ve­ri­yor­su­nuz?” diye yazmışsın. Ben saydım 18 kişi var” dedi.
Bende “Fotoğrafı çeken adamı, adam yerine koymuyor musun” dedim.
Ses çıkaramadı.
Fotoğraf çeken tahmin ettiğim kişi ise, doğru da söylemiş olabilir diye de, sonradan pişman oldum.

Sayın Maşallah Subaşı, Sözün özü. Siyasi bilgin çok eksik.
Biz yemek peşinde değil, Emek peşinde koşan gazeteyiz.
Öğrenmek isteğin başkaca şeyler varsa, sen bana cevap vermeye devam et. Ben seni bilgilendirim, sorun değil.

Seks konusunda en büyük hazları almak isteyen beylere hizmet veren İzmir escort Berrin ben. 29 yaşındayım. Cinsellik konusunda escort izmir çok fazla deneyim sahibiyim. Bazı kadınların hiçbir şekilde yapmak dedikleri anal seksi çok seviyorum. Bunu kondom kullanmaktan gerçekleştirmekteyim. Çok dar olan özel bölgem sayesinde en büyük hazların sahibi olabilirsiniz.