Pe­le­rin­siz kah­ra­man­la­ra yıl­ba­şı he­di­ye­si « Mavi Didim Gazetesi

15 Mayıs 2021 - 08:33

Pe­le­rin­siz kah­ra­man­la­ra yıl­ba­şı he­di­ye­si

Pe­le­rin­siz kah­ra­man­la­ra yıl­ba­şı he­di­ye­si
Son Güncelleme :

30 Aralık 2020 - 16:12

741 views

Pe­le­rin­siz kah­ra­man­la­ra yıl­ba­şı he­di­ye­si

Didim Çocuk Aka­de­mi­si, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na yıl­ba­şı he­di­ye­si ha­zır­la­dı.
Didim Çocuk Aka­de­mi­si Okul Mü­dü­rü Eda Demir, okul öğ­ren­ci­le­ri ile ha­zır­la­dık­la­rı kapı süsü, kar kü­re­si, ka­lem­lik ve mum­luk gibi he­di­ye­le­ri sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na tak­dim etti.
Mi­nik­ler ta­ra­fın­dan kendi el­le­riy­le ve özen­le ha­zır­la­nan he­di­ye­ler Didim Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Op. Dr. Ethem Bil­giç ve has­ta­ne­de ça­lı­şan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na tak­dim edil­di.
Okul Mü­dü­rü Eda Demir, “Ko­ro­na­vi­rü­se karşı öz­ve­riy­le ça­lı­şan tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na te­şek­kür eder, yeni yı­lı­nı kut­la­rız.” dedi. Mi­nik­le­rin ha­zır­la­dı­ğı he­di­ye­ler için mut­lu­luk duyan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı mi­nik­ler adına Okul Mü­dü­rü Eda Demir’e te­şek­kür etti.