Manastır Koyu için CİMER’e itiraz dilekçesi « Mavi Didim Gazetesi

24 Haziran 2021 - 23:48

Manastır Koyu için CİMER’e itiraz dilekçesi

Manastır Koyu için CİMER’e itiraz dilekçesi
Son Güncelleme :

17 Mayıs 2021 - 13:08

111 views

Manastır Koyu için CİMER’e itiraz dilekçesi

Didim Sivil Gelişim Platformu, Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Manastır Koyu’nda yapılması planlanan imar planı değişikliğine itiraz etti.

Platform bileşenleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (Cimer) itiraz dilekçesi yazdı.

İtiraz dilekçesinde:

“Konu:  06.04.2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan İlçemiz, Çamlık Mahallesi’nde yer alan; 875 ada 3 ve 4 parseller ile 1676 ada 47 parsele ilişkin olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin kararlara dair itirazımdır.

İlgili planların 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler başta olmak üzere mevzuatlara aykırı ve çelişen kararlar içermesi sebebiyle itiraz ediyorum.

Şöyle ki !

  1. Planlama disiplini, kamu yararı ve bütüncül anlama ve planlama kavramları üzerine inşa edilmiştir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, planların yapımına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tanımlanmıştır. Ancak bu planlarda, güncel kurum görüşlerinin alınmadığı görülmüştür.  Bu eksiklik ile hazırlanan imar planları, başta Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği olmak üzere ilgili diğer mevzuatlara aykırıdır.
  2. Askıda yer alan plan kararları, üst ölçekli plan kararlarına ve “Planların Kademeli Birlikteliği” ilkesine uygun değildir. Askıdaki imar planları 1/25.000 ölçekli Didim (Aydın) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Revizyon Çevre Düzeni Planı ana kararlarına aykırıdır.
  3. İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte olmalıdır. Ancak bu plan, kamu yararı içermemektedir. Yürürlükteki imar planlarının sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren bir değişikliktir. Bununla birlikte gerçekleşen idari işlem bir imar planı değişikliği olup, bu değişikliğin mevzuatlarda belirtilen şekliyle hangi teknik ve nesnel gerekçelere dayandırıldığına dair bir bilgiye de rastlanmamıştır. Bu plan, kent bütününü etkileyen kararlarda değişiklik yapan, buna karşılık ayrıcalıklı imar hakları verilen noktasal bir çalışmadır. “Plan değişikliği” bir araç olarak kullanılmıştır.

İtiraz edilen plan kararları, İmar Planı Değişikliği Kararları İle Kamu Kullanımına Ayrılan Alanlar Azaltıldığından Plan Mevzuatları, Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları Ve Kamu Yararı Çerçevesinde Değerlendirildiğinde Uygun Değildir.

Askıdaki planların kanunlara açıkça aykırı olması nedeniyle itirazımın değerlendirilmesini ve planın iptalini gereği için saygılarımla arz ederim.” İfadeleri yer aldı.