İSTENİR OLAN. « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:35

İSTENİR OLAN.

İSTENİR OLAN.
Son Güncelleme :

01 Ocak 2021 - 6:52

423 views

İSTENİR OLAN.

2020 yılından hoşnut olan kişi sayısı çok azdır. Zaten, hoşnut olanlarda bunu açıkça söyleyemez. Çünkü hoşnut olanlar, farklı biçimlerde fırsatçılık yaparak haksız kazanç elde edenlerdir. Aynı şekilde insanların zayıf yanlarını görerek onları köşeye sıkıştıranlardır. Örneğin, çiftçiyi, esnafı ve toplumun büyük bir kesimini kredi adı altında borçlandırmaktır. Sırtını devlete dayayarak ve sorumluluklarını sorumsuzca kullanarak çıkar sağlayanlardır. Güveni dinamitlenmiş olan bir ortamın geleceği beklenir olabilir mi?

Bu olumsuz koşullarda yeni yıldan, yani yeniliklerden söz etmek pek anlamlı gözükmüyor, iyimser yaklaşım bir umuttur. Umut olmaz ise yaşamda biter. Doğanın bizden çok, iyi yıllara ihtiyacı var. Tüm varlıkların var olma hakkını sürdürebilmeleri açısından. Hastalıkla baş etmek için olağanüstü çaba harcayan insanlar yaşam yorgunu oldu. Bu koşullarda gelecek olan yeni yılın neleri nasıl değiştireceğini beklemek ham hayaldir. Herkes bulunduğu koşullardan daha iyi olanaklara sahip olmak için çaba harcamalıdır. Bu çaba, iyiye, güzele ve doğruya yönelen değişim çabalarıyla olmalıdır. Bu çabalara toplumu oluşturan tüm bireyler katılmalıdır.

Tüm varlıkların var oluşlarının önündeki en büyük engel, en akıllı olduğu varsayılan varlıklardır(!)…Öteki türler ve kendi türü için en tehlikeli olan varlık insanlardır. Bu türün en büyük yanılgısı; paylaşım adaletsizliği ve kendi çıkarına hizmet edecek yaşam biçimlerini dayatmasıdır:

Halkın istem ve beklentileri karşılanamıyorsa, toplumun hoşnut olması beklenemez. Özellikle içinde bulunduğumuz koşullarda insanlar tutunacak güvenilir bir dal istiyorlar. Sorumlulara ve yetkililere güvenmek istiyorlar. Beklenen yeni yılın bagajında bu haklı istem ve beklentilerin yanıtı var mı? Aslında, istenen şeyleri beklenir kılacak olan, beklentisi olanların o doğrultudaki çabalarıdır. İstenmeyen yönetimin olumsuz sonuçları karşısında; özgürlüklerin alanını daraltmak ve istenmeyen bir yaşamı dayatmak beklenir olabilir mi?

İnsanın kurdu olan insanlar, doğal yaşamın ve öteki varlıklarında kurdudur. Doğanın; taşın, toprağın, havanın, suyun canlı ve cansız tüm varlıkların kendilerine saygı duyulan yaşamlara ihtiyaçları var. Bu anlamlı ve onurlu gereksinimi karşılayacak bir yıl yeni ve gönüllerce olabilir.

İnsanlar(somut varlıklarından dolayı) kendilerine inanmaya başlarsa, kendileriyle birlikte dünyada değişir! Böylesi bir olumlu değişim tüm varlıkların(canlı ve cansız) yararına olur. Beklentilerin gerçekle ilintisi olmalı.

Tüm bu olumsuzluklara karşın, insanların güzel günleri özlemesi; hala onlarda geleceğe ilişkin bir umudun olduğunu göstermektedir. Bunun için, insanların birleşerek güçlenmeleri ve insanca yaşanır koşulları yaratmaları dileğimizdir. İnsanlara, hayvanlara, doğaya, havaya ve sulara; kısacası yaşam için gerekli olan her şeye İYİ YILLAR DİLİYORUM.