İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEDİR « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 23:01

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEDİR

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEDİR
Son Güncelleme :

20 Mart 2021 - 15:55

609 views

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEDİR

Medya organları manşetten duyuruyor: “İstanbul Sözleşmesi feshedildi…”

Hayır feshedilmedi.

Kanun Hükmünde Kararname ile böyle bir fesih hukuken geçerli değildir.

Çünkü, bir sözleşme nasıl kabul edildi ise, hangi usul uygulanarak onaylanmışsa, ANCAK aynı usule göre feshedilebilir.

Ayrıca…

Burada kullanılan “fesih” kavramı da oldukça yanlış.

Çünkü uluslar arası bir sözleşme katılımcı bir devlet tarafından feshedilemez.

O devlet ancak usulüne uygun olarak o sözleşmede TARAF OLMAKTAN çekilebilir…”

Resmi gazetede yayınlanan metinde şöyle deniyor:

“…Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir”

Olmaz!

Bir uluslar arası sözleşme “bir ülke bakımından da olsa  feshedilemez!..”

O ülke, [tekrar olacak ama] ancak o sözleşmeden çekilebilir… Fesih çok başka bir şeydir.

AYRICA;

İstanbul Sözleşmesi uluslar arası bir sözleşmedir. Sonuç olarak TBMM’de onaylanarak bir kanun haline gelir.

Kanunların iptali ise, ancak Anayasa Mahkemesi’nde dava açarak sağlanabilir.

Türkiye İstanbul Sözleşmesini bir “devlet” olarak imzalamıştır. Bu sözleşme Bakanlar Kurulu kararı sonrasında meclise gelmiş ve kabul edilmiştir.

Yani… Diyelim ki, Türkiye bu uluslararası sözleşmeden çekilecektir; o zaman da aynı usul takip edilecektir.

İçinde yaşadığımız süreçte Bakanlar kurulu da kaldırıldı ama, yerine Cumhurbaşkanı var. İşte bu aynı usul içinde Cumhurbaşkanı ancak bu çekilme önerisini TBMM’ye götürebilir. Yetkisi bu kadardır…

Yani ortada [tüm partilerin oy birliği ile oluşturdukları] bir kanun vardır.

Ve bu kanun ancak meclis iradesi ile çıkartılacak yeni bir kanunla ortadan kaldırılabilir.

Sonuç:

Sözünü ettiğimiz bu hukuki nedenlerle İstanbul Sözleşmesi feshedilmiş değildir. Türkiye bu sözleşmeden çekilmiş de değildir.

Bir hukukçu olarak ifade ediyoruz: Resmi Gazete’de yayınlanmış olan kararname hukuken “yok hükmünde”dir…

Yani… Kısacası, İstanbul Sözleşmesi halen yürürlüktedir.

Eğer hukukun içinde kalıyorsak, bu sonuç kaçınılmazdır.

 

@farukhaksal42

farukhaksal@gmail.com

www.kelimelerintozu.com