HERŞEY BİRİKİMDİR… « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 07:41

HERŞEY BİRİKİMDİR…

HERŞEY BİRİKİMDİR…
Son Güncelleme :

06 Ocak 2021 - 16:56

319 views

HERŞEY BİRİKİMDİR…

Hiç birşey birden ol(uş)mamıştır. Hiçbir icat-buluş- birden ortaya çıkmamıştır. Hiçbir din de birden bire ortaya çıkmamıştır… Kısacası her şey bir birikimden, evrilmeden ve değişimden ibarettir…

İnsanoğlu var oluşundan beri doğaya, doğa olaylarına ilgi duymuş, doğa olaylarından korkmuş, dizginlemeye yönelik hep kafa yormuştur ve çeşitli yorumlamalar getirmiştir ve getirmeye de devam etmektedir… Mitolojik çağlarda, korkulan doğa olayları karşımıza hep birer tanrı olarak çıkmış… Mitolojik çağlardan sonra Thales’le birlikle başlayan sorgulama, doğa olaylarını akıl yoluyla çözerek anlama anlayışı, mitostan logosa geçiş olarak yorumlanmış ve felsefenin de başlangıcı olarak  kabul görmüştür… Bu durum akıl dışılıktan, akıl yoluyla düşünmeye geçişin de başlangıcıdır…

Herşeyin kendisinden meydana geldiği türediği-türetildiği- düşünülen töz- arkhe- üzerine ilk çağ filozofları hep kafa yormuşlar. Varlığın aslı, esası, özü nedir sorusuna yanıtlar aramışlardır. Thales’e göre arkhe su, Anaksimenes’e göre hava, Empodokles’e göre toprak, su, hava ve ateştir. Duyularla kavranamayan, doğada bulunmayan bazı soyut varlıklar da arkhe olarak düşünülmüş. Anaksimandros aperionu –belirsiz olan- sınırsızlık-, Parmenides’in küre şeklindeki “Bir’i”, Pythagoras’ın sayıları, geometrik nesneleri, Demokritos’un atom’unu bunlara örnek gösterebiliriz…

İnsanoğlu birden ateşi, tekerleği, kâğıdı, pusulayı, bisikleti, uçağı, televizyonu, bilgisayarı vb bulmuş değildir. Tüm bunların hepsi insan düşüncesinin- bilgisinin- birikiminin, diğer bir anlatımla düşüncelerin evrilmesinin bir sonucudur…

İlk bilgisayarı abaküs olarak düşünürsek, daha sonraki çağlarda sadece toplama çıkarma yapan hesap makineleri ve 1950’lerde de bir oda büyüklüğündeki fazla bir işlevi olmayan bilgisayarları ve günümüzün bilgisayarlarını düşünürsek insanoğlunun teknolojik bilgi birikimlerinin nerden nereye geldiğini gözlemleyebiliriz. Nereye doğru gideceğini ise bir takım önkestirimlere rağmen tahmin etmek oldukça zordur… Düşünün ki, üç boyutlu yazıcılar ve bu yazıcılarla otomobil üretilecek…

Thomas Edison ampulü şıp diye bulmamıştır, diğer bilim adamlarının düşüncelerini, bilgi birikimlerini, kendi deney ve deneyimlerinin bir aşamasından sonra üç bine yakın madde ve karışımını deneyerek bulmuştur.

Batı gelişmişliğine büyük katkı sağlayan J.Watt’ın bulduğu buhar makinesinin geçmişi de; Mısırlılara, Romalılarla kadar dayanıyordu. J.Watt, tamir edilmek için kendisine bırakılan buharlı kazanları tamiratı sırasında buharla çalışan motoru bulmuştur…

Birikimler, sadece maddi konular da değil, toplumsal yaşamı ilgilendiren, hukuk, din, toplumsal ilişkiler yönünden de olmuştur…

Dinlerin de bir birikim ve evrilmenin sonucu olduğunu, dinlerin gelişim sürecine, dinlerin tarihlerine baktığımız zaman rahatlıkla görebiliriz. Şimdiye dek insanoğlu’nun 35 bini dini eskittiğini bilim adamları söylüyor… Dünya aslında bir dinler mezarlığına dönmüştür…

Sosyolojinin kurucusu Auguste Comte, insanoğlunun din serüvenine üç hal yasası diyor: Comte göre; insanlık önce Teolojik hal içindeydi, daha sonra metafizik hale, günümüzde de pozitif hale geçmiştir. Teolojik Hal: Buna hayali hal de diyebiliriz… İnsanoğlu ilk önceleri çevresindeki eşyaları tıpkı kendisi gibi canlı ve akıllı olarak düşünmüştür(Fetişizm) Bu anlayış binlerce yıl sürerken, insanın din düşüncesi evrilerek, çevresindeki olayların, doğa olaylarının görünmez varlıklarca yönetildiği inancı doğmuştur. (Çok tanrıcılık) Teolojik halin son gelişim basamağı ise, bu görünmez varlıkların tek ve büyük bir iradenin yönetiminde olduğu inancına varılmıştır. (Tek Tanrıcılık)

Metafizik hal ise insanoğlunun soyutlama halidir. İnsanoğluna göre artık evreni yöneten insana benzeyen bir varlık değil soyut bir güçtür. Ortaçağın sona ermesi ve aydınlanma düşüncesi ile birlikte insanoğlu metafizik halden pozitif hale geçmiştir… Bilimsel ilerlemeler, nedeni bilinmeyen çoğu şeyleri bilim kanunlarıyla açıklamaya başlamıştır… Doğa ile ilgili dinsel verilerin yanlışlıkları, deney, gözlem, bilimsel buluşlarla birlikte çürütülmüştür… Kısacası süreç içinde insanoğlunun; teolojik açıklamalarının yerini metafizik açıklamalar ve metafizik açıklamalarının yerini de, pozitif açıklamalar almıştır… Comte, dinin gerekliliğini benimseyen biri olarak insanoğlunun bir “Dünya dini” yaratması gerektiğine inanmış bunun da çalışmalarına başlamıştı… Comte’nin bu anlayışı İnsan Hakları Evrensel beyannamesi türündeki uluslar arası antlaşmalarla bir ölçüde gerçekleşme evresine girmiştir.

Birikim, evrimleşme dünden bugüne olan bir şey değildir. Yüz yılları, binlerce yılı aşan bir süreçtir. Bizler, bir birikim yaratabiliriz ama bunların sonuçlarını göremeye biliriz… Küreselleşmeyle birlikte Dünya küçülmüştür. Dünya’nın en uç noktasındaki bir olay anında ekranlarımıza yansıyor… İnsanoğlunun damak zevki bile süreç içinde uluslar arası sektörler aracılığıyla aynılaşıyor… Dinler, dinsel olgular artık herkesin gözü önünde… İnsanoğlu istediği bilgilere artık rahatlıkla ulaşıyor.  Çok iddaalı bir şey olacak ama Dünya’da çok sayıda dil ölecek, insanoğlu tek dile doğru – bu dil büyük olasılıkla İngilizce olacak- yönelecek… Bin yıl sonrasının Dünyası bambaşka olacak, bu oluşumu da birikimler ve evrimleşmeler sağlayacak…

Kısacası her şey birikimdir…