ÖNCELİKLER (İKİ) « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 20:06

ÖNCELİKLER (İKİ)

ÖNCELİKLER (İKİ)
Son Güncelleme :

14 Şubat 2021 - 17:20

637 views

ÖNCELİKLER (İKİ) 

Bir önceki yazımda, önceliklere ilişkin kısa açıklamalar yapmıştım. Öncelik tercihi, akılcı, zaman kazandırıcı, sorun çözme temelli bir ekonomik yaklaşımdır. Yaşama ilişkin sorunların çözümü için gerekli bir yaklaşımdır. Sorun belirleme, araştırmayı gerektiren bir süreç içerir. Bilimsel yöntemlerle belirlenen sorunlar, gerekliliklerine göre sıralanırlar. Bu sıralamadan, çözüm için ele alınan konu için öncelik kullanılmış olur. Öncelikle ele alınan konunun; eşit, genel ve yaygın bir yarar sağlaması beklenir. Ayrımsız ve adil olarak yapılacak uygulamalarda belirleyici olan, ülke yararıdır. Ülke yararını kişi ve dar grup yararından ayırmak gerekir.

Yaşama ilişkin sorunların, öncelik tercihlerini kaçınılmaz kılar. Demokratik toplumlarda sorun sıralaması ve öncelik tercihi, doğal süreçlerdendir. Öncelik sıralamasındaki sapmalar, demokratik olmayan ülkelerde ortaya çıkar; bu gibi yapılarda kişi ve grup çıkarları, ülke çıkarının önüne geçer.

Ülkemizde, aklı başında insanlara ne gibi sorunlarımızın olduğu sorulsa, alınacak yanıt ağırlıklı olarak; ekonomi, açlık, işsizlik, yoksulluk, sağlık ve adalet ile güvenlik yanıtı  yer alır. Bu olumsuz koşullarda vatandaşların bir anayasa sorunun güncel ve öncelikli olmadığı görülür. Temelde böyle bir sorun var, buna karşın, güncel sorunlar daha ön sıralarda yer alır.  Zaman zaman mevcut anayasanın uygulanmadığı görülürken; yeni anayasa sorunu öncelikli gözükmemektedir.

“Bu sürecin değerlendirilmesi, eleştirilmesi geri dönüş heveslilerinin yapabileceği işlerden değildir. Kuşkusuz bugünkü duruma gelinmesinde Cumhuriyet’in ufkunu daraltan uygulamaların, gafletin payı büyüktür. Cumhuriyet kısa bir sürede devrimci konumundan statükonun korunmasına geçmişse, bir yasallık olarak gerileme da kaçınılmaz olur. Öyle de oluyor. İlerleyemeyen devrimler yenilirler. Statükoyu korumak diye bir şey yoktur; durduğunuz yer bir süre sonra sizi geriye çeken bir eğik düzenleme dönüşür. (GÜRAY ÖZ-BİRGÜN-14,02,2021)”

Toplumsal mutabakatın en yüksek olduğu an, tartışmasız olarak öncelikli sorun veya sorunların ortaya çıktığı andır. Bunun için kurtuluş ve kuruluş dönemlerinden söz edilebilir. Bazı durumlarda, kurtuluş ve kuruluş süreçleri iç içe geçebilir. Bu gibi durumlarda, birleşen halkın çözemeyeceği sorun yoktur. Sözü edilen süreçlerde; halkın yenilmezliğine tanık olma olasılığı çok yüksektir. Mucize denen olaylara ve yoktan var etmelere tanık olunabilir.

Öncelikler konum ve koşullara göre değişebilir. İktidar ile muhalefetin öncelikleri genellikle kesişmez. Herhangi bir şekilde kesişme olur ise; bu muhalefetin sönme anına rastlar. İşgal altındaki bir ülkenin kurtarılma mücadelesi böyle bir anı işaret eder.

Normal koşullarda muhalefetin temel önceliği iktidar olmaktır. İktidarın önceliği ise; iktidarını korumak ve sürdürmektir. İktidar bu istemini her şeye karşın sürdürmeğe kalkıştığında, toplumsal sorunların yaşanması kaçınılmaz olur.

Yeni bir anayasa istemi, “Yeniden Kuruluş” olarak gerekçelendirildiğinde, birinci dereceden öncelik sıralamasına yükselmez. Aksine, mevcut sorunlara yeni sorunlar eklenmiş olur (!) Sorunlar yumağı karşısında, yeniden kuruluş istemi yerini yeniden kurtuluşa bırakabilir. Bu istemlerin hiç biri istenir olan olmamalıdır. Varlığı korumak, birlik ve beraberliği pekiştirmekle olanaklıdır. Zor günler, el birliği ile ve dayanışmayla aşılabilir.