Esnaf Odası’ndan, Tapu Müdürüne Ziyaret « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:23

Esnaf Odası’ndan, Tapu Müdürüne Ziyaret

Esnaf Odası’ndan, Tapu Müdürüne Ziyaret
Son Güncelleme :

01 Haziran 2021 - 6:46

83 views

Esnaf Odası’ndan, Tapu Müdürüne Ziyaret

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ve Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik Tapu Mü­dü­rü Gün­nur Dik­ba­şoğ­lu Bağcı’yı zi­ya­ret et­ti­.

Ziyaret esnasında COVİD-19 sal­gı­nı ne­de­niy­le uy­gu­la­nan hij­yen ku­ral­la­rı ve em­lak­çı­la­rın yeni Web tapu uy­gu­la­ma ile tapu takip ve kayıt dışı ayak­lı em­lak­çı­lar ko­nu­sun­da kar­şı­lık­lı görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­uldu.

Oda Başkanı Erul, oda üyesi olan emlakçıların sorunlarını dile getirerek, emlakçıların tapu da işleri uzayınca, işlerin bir kısmının bozulduğunu ifade etti. Erul, “Tapuda kronik bir sorun var. Bunun çözülmesi için personel sayısının artması gerekiyor.” dedi.

Ziyarette, tapuda ki en büyük sorunun Tapu Müdürlüğü’ne ait personel eksikliğinden kaynaklandığı ifade edilerek, hem emlakçıların hem de tapu müdürlüğü personellerinin karşılıklı fedakarlık yapması gerektiği belirtildi.

Tapu Mü­dü­rü­ Gün­nur Dik­ba­şoğ­lu Bağcı, personellerin bir gün içerisinde 8-12 işlem yapabileceği fakat günlük bir personelin 25-30 işlem gerçekleştirmeye çalışmasından kaynaklı yoğunluk oluştuğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, Tapu Mü­dü­rü­ Gün­nur Dik­ba­şoğ­lu Bağcı yap­ılan zi­ya­ret do­la­yı­sıy­la mem­nu­ni­ye­ti­ni be­lir­te­rek teşekkür etti.