Didim’de uyuş­tu­ru­cu ta­ci­rlerine bas­kın « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 19:31

Didim’de uyuş­tu­ru­cu ta­ci­rlerine bas­kın

Didim’de uyuş­tu­ru­cu ta­ci­rlerine bas­kın
Son Güncelleme :

25 Ocak 2021 - 20:15

1.197 views

Didim’de uyuş­tu­ru­cu ta­ci­rlerine bas­kın

Didim KOM Grup Amir­li­ği ekip­le­ri­miz­ce Çam­lık Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan bir ika­met­ten uyuş­tu­ru­cu madde sa­tı­şı ya­pıl­dı­ğı bil­gi­si alın­ma­sı üze­ri­ne ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da;
Uyuş­tu­ru­cu sa­tı­cı­lı­ğı yap­tı­ğı tes­pit edi­len biri İrlan­da uy­ruk­lu 3 şüp­he­li polis ta­ra­fın­dan göz al­tı­na alın­dı. Olay­da çok sa­yı­da uyuş­tu­ru­cu madde ile bir mik­tar para ele ge­çi­ril­di.
Em­ni­yet güç­le­ri ya­ka­la­dık­la­rı F.K. ve İrlan­da Uy­ruk­lu R.M. isim­li şüp­he­li­le­rin üze­rin­den 3.32 gram toz esrar mad­de­si ve R.E. adlı şüp­he­li­den de 4.42 gram esrar mad­de­si ile 2 adet sen­te­tik hap ya­ka­la­dı. Ola­yın de­va­mın­da be­lir­le­nen ika­met­te ya­pı­lan ara­ma­da ise 24 adet sen­te­tik hap, 1 adet esrar öğüt­me apa­ra­tı ve 1400 Türk Li­ra­sı ele ge­çi­ri­lir­ken, ika­met­te bu­lu­nan D.E., A.T. ve S.T. adlı şüp­he­li­ler göz alına alın­dı. A.T. ve S.T. uyuş­tu­ru­cu madde kul­lan­mak su­çun­dan, D.E. ise uyuş­tu­ru­cu madde ti­ca­re­ti su­çun­dan gö­zal­tı­na alı­na­rak adli mer­ci­le­re sevk edil­di.