Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 19:47

Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı
Son Güncelleme :

15 Şubat 2021 - 7:36

889 views

Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Didim il­çe­sin­de oto­mo­bil ile mo­to­sik­le­tin çar­pış­ma­sı so­nu­cu mey­da­na gelen tra­fik ka­za­sın­da 2 kişi ya­ra­lan­dı.

Kaza Didim Ata­türk Bul­va­rın­da mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­le­re göre Ercan E. ida­re­sin­de­ki 35 JF 424 pla­ka­lı oto­mo­bil İsmail K. ida­re­sin­de­ki 15 EG 035 pla­ka­lı mo­to­sik­let ile çar­pış­tı. Ka­za­da Mo­to­sik­let sü­rü­cü ile Mo­to­sik­let­te bu­lu­nan Onur K ya­ra­la­nır­ken olayı gören va­tan­daş­lar du­ru­mu 112 sağ­lık eki­bi­ne bil­dir­di. Kaza ye­ri­ne gelen sağ­lık ekip­le­ri ya­ra­lı­la­ra ilk mü­da­ha­le­si­ni yap­tık­tan sonra am­bu­lans­la Didim Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı ka­zay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.