DİDİM BELEDİYESİ 2021 OCAK AYI MECLİS TOPLANTI İLANI « Mavi Didim Gazetesi

24 Haziran 2021 - 23:40

DİDİM BELEDİYESİ 2021 OCAK AYI MECLİS TOPLANTI İLANI

DİDİM BELEDİYESİ 2021 OCAK AYI MECLİS TOPLANTI İLANI
Son Güncelleme :

04 Ocak 2021 - 16:59

291 views

DİDİM BELEDİYESİ 2021  OCAK AYI MECLİS TOPLANTI İLANI

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 06/01/2021 Çarşamba günü saat 14:oo’de Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı bulunan gündem dahilinde toplanacaktır.  Anılan gün ve saatte toplantı salonunda  hazır bulunmanızı tebliğ ve rica ederim. 30/12/2020

 

                    Deniz ATABAY   

                  Belediye Başkanı

 

GÜNDEM      :  

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereği 2021 yılı Meclis toplantı gün ve saati ile meclisin tatil edileceği ayın belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29/12//2020 tarih ve 107 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği 2021 yılında görev yapacak Denetim Komisyonunun seçilmesi” konulu yazısının görüşülmesi.
  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarih ve 108  sayılı “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği 2021 mali yılı içinde Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine yapılacak “huzur hakkı” ücretinin belirlenmesi” konulu yazısının görüşülmesi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarih ve 3115 sayılı “Belediyemizin 2021 Mali Yılı İçerisinde Amatör Spor Kulüplerine Sporu Teşvik Amacı ile 6360 Sayılı Yasa Gereği Yapılacak Nakdi Yardımın Belirlenmesi” konulu yazısının görüşülmesi.
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 22.12.2020 tarih ve 318 sayılı “Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevi Kreşi’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Faaliyet Göstermesi” konulu yazısının görüşülmesi.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.12.2020 tarih ve 1696 sayılı “SGK’ya Olan Borçlarımız” konulu yazısının görüşülmesi.
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2020 tarih ve 603 sayılı “Dolu Kadro Değişikliği” konulu yazısının görüşülmesi.