DİDİM BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 21:31

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ
Son Güncelleme :

09 Haziran 2021 - 8:48

94 views

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ

HAZİRAN AYI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi: 02.06.2021

Karar No: 83

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2021 tarih 29510875-0.20-E. 1396 sayılı ”Trafo Yeri Plan Değişiklikleri” konulu olur yazısı incelendi.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde Altınkıyı TR isimli trafo yerinin park alanının doğusuna yerleştirilmesine ve tadilen onaylanmasına, Altınkum TR140 , Medusa Villaları TR ve TR56A Medusa isimli trafo yerlerinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR:“Trafo Yeri Plan Değişiklikleri” konusuna ilişkin komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne Muammer KANAT’ın çekimser, diğer katılan üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.                           KararTarihi:02.06.2021                                                                                                                                                                                                    Karar No     : 84                                                                                                                                                             

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 18.05.2021 tarih ve 561 sayılı ” Belediye Teşkilat Yönetmeliği Fen İşlerinin   Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Revize Edilerek Sağlık İşleri Müdürlüğüne Bağlı Cenaze Hizmetlerinin Fen İşleri           Müdürlüğüne Bağlanması” konusunun Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edilmesine meclisimiz oy birliği ile karar verdi.

 

 

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ

HAZİRAN  AYI  1. BİRLEŞİM  2. OTURUM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Tarihi : 02.06.2021

Karar No   : 85

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Konuyu görüşen komisyonumuz;

Belediye Teşkilat Yönetmeliği’nin 27. maddesinde yer alan Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve     Sorumlulukları Başlığı altındaki 1. maddenin “Yetkili merci tarafından ölüm kağıdı verilen cenazelerin defin           işlemlerine ruhsat vermek, Belediyece gösterilen mezarlıklardan başka yerlere defin yapılmasına izin vermemek, ücretli ve ücretsiz cenazeleri nakletmek ve defnetmek, fenni cenaze yıkama yerleri tesis ve idare etmek, yeni      mezarlık alanlarını tespit etmek, ruhsat almak ve mezarlıkların muhafazası için gerekli tedbirlerin alınmasını        sağlamak” Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarından çıkarılmasına ve Belediye Teşkilat        Yönetmeliği’nin 12. maddesinde yer alan Fen Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluklarına 18. madde olarak eklenmesine,

Ayrıca; 19. madde olarak da; “Cenaze Hizmetlerinin mezar yerlerindeki mezar kazımlarının, çevre            duvarlarının ve tamir bakımlarını yapmak/yaptırmak” maddesinin eklenmesine  toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

KARAR :

Konu ile ilgili hukuk komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne  Muammer KANAT’ın     çekimser, diğer katılan üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.