DİDİM BELEDİYE MECLİSİ 1 ve 2 OTURUM SUNUÇLARI « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 07:11

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ 1 ve 2 OTURUM SUNUÇLARI

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ 1 ve 2 OTURUM SUNUÇLARI
Son Güncelleme :

28 Mayıs 2021 - 17:09

149 views

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ 1 ve 2 OTURUM SUNUÇLARI

MAYIS  AYI  1. BİRLEŞİM  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi : 17.05.2021

Karar No   : 67

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.04.2021 tarih ve 803 sayılı yazısı ekinde sunulan  “Belediyemizin 2020 Mali Yılına Ait Kesin Hesabı” konusunu görüşen Meclisimiz; Belediye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.

Karar Tarihi : 17.05.2021

Karar No   : 68

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı yazısı ile konu edilen; “Belediyemiz bünyesinde Sokak Hayvanları  Tedavi ve Geçici Bakım Evi Bağış Hesabı Açılması” hususlarını görüşen meclisimiz; Belediye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.

Karar Tarihi : 17.05.2021

Karar No   : 69

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Didim Belediye Meclis’inin 07/04/2021 tarihli toplantısında 18. gündem maddesi olarak görüşülerek Komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/03/2021 tarih 29510875-0.20-E.1060 sayılı ”Hisar Mahallesi, 1148 ada 16 parsel imar plan değişikliği” konulu olur yazısı incelendi.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu imar plan teklifinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR : İmar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi : 17.05.2021

Karar No   : 70

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Didim Belediye Meclisi’nin 07/04/2021 tarihli toplantısında 20. gündem maddesi olarak görüşülerek Komisyonumuza havale edilen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 02/04/2021 gün ve 23355973-301.03-177 sayılı ”Parka İsim Verilmesi Hk.” konulu yazısı incelendi. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde parka isim verilmesi konusunun reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR : İmar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne Eda YÜCEL  İLHAN’ın red oyuna       karşılık diğer meclis üyelerinin kabulü ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi : 17.05.2021

Karar No   : 71

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 1396 sayılı “Trafo Yeri Plan Değişiklikleri”  konusunu görüşen meclisimiz; Belediye Meclis İmar Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.

Karar Tarihi : 17.05.2021

Karar No   : 72

Başkanlık Makamı’nın 29.04.2021 tarih ve 72 sayılı yazısı ile konu edilen; “İlçemiz sınırları içerisinde evcil hayvan satış dükkanlarında (pet shoplar) kedi, köpek, tavşan v.b. hayvan satışı yapmanın yasaklanması” konusunu görüşen meclisimiz Belediye Meclis Sağlık Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.

Karar Tarihi : 17.05.2021

Karar No   : 73

İlçemiz sınırları içerisinde  yapılacak olan tüm etkinliklerde (düğünlerde, törenlerde, açık hava ortamlarında yapılan tüm etkinliklerde) ekolojik dengeyi bozması, gerek düştüğü yerde yangın çıkarma riskine karşı gerekse de gece atıldığında kuşların karanlıkta yönlerini bulamaması ve ölümlere neden olması sebebi ile havai fişek kullanımının yasaklanmasına meclisimiz oy birliği ile karar verdi.

Karar Tarihi : 17.05.2021

Karar No   : 74

Başkanlık Makamı’nın 29.04.2021 tarih ve 75 sayılı yazısı ile konu edilen; “İlçemiz Fevzipaşa Mahallesi Sahte Cennet Mevkiinde otellerin ön bölgesinde bulunan plaja, “BEYAZ KUM PLAJI” isminin verilmesi” konusunun Belediye Meclis İmar Komisyonuna sevk edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Karar Tarihi : 17.05.2021

Karar No   : 75

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 04.05.2021 tarih ve 503 sayılı  yazısı ile;“Balat Mahallesi Semra GÜNGÖR’e Ait Yanan Evin Yapılması” konusunun Belediye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine meclisimiz oy birliği ile karar verdi.

Karar Tarihi : 17.05.2021

Karar No   : 76

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 10.05.2021 tarih ve 222 sayılı ” Hizmet Aracı Alımı” konulu yazısını görüşen Meclisimiz;

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ( 8 +1 m3), 2 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ( 13+1,5 m3), 1 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ( 18+1,5 m3), 1 adet Açık Kasalı Damperli Kamyon (Moloz için) (5 m3) hizmet araçlarının 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereği kredili olarak satın alınmasına ve Belediye Başkanımız Ahmet Deniz ATABAY’a araçların toplam bedeli kadar iç borçlanma yetkisi verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi ve 38/g maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

MAYIS  AYI  2. BİRLEŞİM  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi : 20.05.2021

Karar No   : 77

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı yeter sayısına ulaştığı görülerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2020 mali yılına ait gelir ve gider kesin hesaplarının görüşülmesine geçildi.

1) 2020 yılı gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 92,92 olup, kullanılmadığı anlaşılan ödeneklerin Yönetmeliğin 39. maddesi gereğince iptal edilerek, imha işleminin yapılmasına,

2) Gelir kesin hesap cetvelleri ve ekleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde,

Belediyemiz bütçesi ile tahsiline yetki verilen belediyemiz gelirlerinin yürürlükteki yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edildiğine, gelir tahminlerindeki bütçe gelir öngörülerinin tutarlı ve gerçekleşmeye yakın veya gerçekleşmiş tahminler olduğu görülmüştür.

 3) Gider kesin hesapları ve ekleri üzerinde yapılan Muhakemelerde Belediyemiz bütçesi ile verilen ödenek tertiplerinin yerinde kullanıldığı yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde bütçe dışında ve ödenek üstü herhangi bir harcamanın yapılmadığı görülmüştür.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz

KARAR; Belediyemizin 2020 mali yılına ait gelir ve gider kesin hesaplarının Vefa Berk Tezsezener, Cengiz Kızıldağ, Mustafa Yarmacı ’nın kabul, Metin ÇAKIR ve Eda Yücel İlhan’ın red oyları ile oy çokluğuyla belediye meclisimizin 20.05.2021 tarihindeki toplantısına sevki yapılmıştır.

 KARAR : Belediyemizin 2020 Mali Yılına Ait Kesin Hesabı ile  ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun, komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, Eda YÜCEL İLHAN, Şakir SARUHAN, Mevlüt KANDİL, Yakup ŞENCAN, Erdinç ÜLKER, Metin ÇAKIR, Mehmet TEKDEMİR’in ret oylarına karşılık ( 7 ret), toplantıya katılan diğer üyelerin kabulü ile (13 evet) oy çokluğu ile karar verildi.

Karar Tarihi : 20.05.2021

Karar No   : 78

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:                                                                                                                                                                                                                                                Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı yeter sayısına ulaştığı görülerek, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı “Sokak hayvanları tedavi ve geçici bakım evi bağış hesabı açılması” konulu yazısı görüşüldü.

KARAR; Sokak hayvanları tedavi ve geçici bakım evi bağış hesabı açılmasına ;  Vefa Berk Tezsezener, Cengiz Kızıldağ, Mustafa Yarmacı  Metin Çakır ve  Eda Yücel İlhan’ın oyları ile oy birliği ile  belediye meclisimizin 20.05.2021 tarihindeki toplantısına sevki yapılmıştır.

KARAR : Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı “Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Evi Bağış Hesabı Açılması” konusuna ilişkin komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Karar Tarihi : 20.05.2021                                                                                                                                                 

 Karar No   : 79

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Didim Belediye Meclis’inin 17/05/2021 tarihli toplantısında 5.gündem maddesi olarak görüşülerek Komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2021 tarih 29510875-0.20-E.1396 sayılı ”Trafo Yeri Plan Değişiklikleri” konulu olur yazısı incelendi.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu plan tekliflerinin yerinde inceleme yapılabilmesi için ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.                                                

KARAR : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 1396 sayılı “Trafo Yeri Plan Değişiklikleri” konusuna ilişkin komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Karar Tarihi : 20.05.2021                           

Karar No   : 80

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:                                                                                                                                                                                                                                                

Başkanlık Makamı’nın 29.04.2021 tarih ve 72 sayılı “ İlçemiz Sınırları İçindeki Pet Shop’larda Evcil Hayvan Satışı Yapmanın Yasaklanması” konulu yazısını görüşen komisyonumuz; Akvaryum canlıları ve kuş türü evcil kafes hayvanları dışındaki tüm evcil hayvanların ilçemiz sınırları içerisinde pet shop’larda satışının yasaklanmasına oy birliği ile karar verdi.

KARAR :  “İlçemiz Sınırları İçindeki Pet Shop’larda Evcil Hayvan Satışı Yapmanın Yasaklanması” konusuna ilişkin komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KararTarihi:20.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                KararNo:81                                                                                                                                                                                                                                                               

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:                                                                                                                                                                     

Didim Belediye Meclisi’nin 17/05/2021 tarihli toplantısında 8. gündem maddesi olarak görüşülerek Komisyonumuza havale edilen, Başkanlık Makamının 29/04/2021 gün ve 75 sayılı ”Fevzipaşa Mahallesi Sahte Cennet Mevkiinde (Oteller Ön Bölgesi) Oluşturulan Plaja İsim Verilmesi” konulu yazısı incelendi.                               Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde Fevzipaşa Mahallesi Sahte Cennet Mevkiinde (Oteller Ön Bölgesi) Oluşturulan Plaja “Beyaz Kum Plajı ” isminin  verilmesi Mevlüt KANDİL (çekimser), Gül ÜLKER, Celalettin EROL ve Kerim KÜSMEZ’in kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR :      “İlçemiz Fevzipaşa Mahallesi Sahte Cennet Mevkiinde Bulunan Belediyemizce İşgallerin Ortadan kaldırılarak (Oteller Ön Bölgesi) oluşturulan 750 mt Uzunluğundaki Düzenlenen Plaja, Kumunun Renginden Esinlenerek “BEYAZ KUM PLAJI” İsminin Verilmesi”  konusuna ilişkin komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne Şakir SARUHAN’ın çekimser oyuna karşılık (1 çekimser) diğer katılan üyelerin kabul oyu ile (19 kabul) oy çokluğu ile karar verilmiştir.

KararTarihi:20.05.2021                                                                                                                                                                                                                    KararNo:82

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı yeter sayısına ulaştığı görülerek, Fen  İşleri Müdürlüğü’nün 04.05.2021 tarih ve 503 sayılı “Balat Mahallesi Semra GÜNGÖR’e ait yanan evin yapılması” konulu yazısı görüşüldü.

KARAR; Balat Mahallesinde oturan Semra GÜNGÖR’ e ait  evin çıkan  yangın onucunda yanmış olması nedeniyle evinin belediyece yapılmasına;  Vefa Berk Tezsezener, Cengiz Kızıldağ, Mustafa Yarmacı  Metin Çakır ve  Eda Yücel İlhan’ın oyları ile oy birliği ile  belediye meclisimizin 20.05.2021 tarihindeki toplantısına sevki yapılmıştır.

KARAR : “Balat Mahallesi Semra GÜNGÖR’e Ait Yanan Evin Yapılması”  konusuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.