Büyük Aracılar « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:34

Büyük Aracılar

Büyük Aracılar
Son Güncelleme :

18 Ocak 2021 - 15:35

615 views

Büyük Aracılar

Büyük Aracılar; Üretim temelli kazanmak ile, üretilmişler üzerinden kazanma, sonuçları itibariyle benzerdir ama, aynı şey değildir. Aracı; birden çok kişinin, ailenin veya grubun ekmeğine, aşına ve işine engel olur. Tarım ürünleri için yığınla örnekten söz edilebilir. Olaya bir başka açıdan bakıldığında; aracılar, tedarik zincirinin önemli halkalarından biridir. Toplum bu aracılara ihtiyaç duyabilir. Bu gerçek dikkate alındığında; aracı kuruluşlar, kurumsallaşmalıdır. Yasal dayanağı olan, görev ve sorumlulukları belirlenmiş güvenilir kuruluşlar olmalıdır. Bu kurumlar öncelikle kamu yararını  temel almalıdır.

“Mescit için gerekli olan, cami için haramdır!” diyen bir atasözümüz var. Bu söz, ihtiyaç temelli bir gerçeğe parmak basmaktadır. Bu ihtiyaç, yaşamsal gerekliliği olan bir ihtiyaç olmalıdır. Bu noktada şu gerçeği de vurgulamakta yarar var; ülkede üretilebilecek ürünler titizlikle korunmalı ve teşvik edilmelidir. Ziraat ve hayvancılık bu kapsamda ele alınmalıdır. Ayrıca güncel bir örnek olarak, Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün kapatılmasının yanlışlığı görülmelidir. Aksi takdirde, aracılar ekonomiye ve siyasi yaşama egemen olurlar ki; bu da gelir dağılımını olduğu gibi temsil olgusunu da olumsuz olarak etkiler.

Siyaseti besleyen ekonomidir fakat, siyaset; öncelikli tercihleriyle ekonomiye alan açar ve rıza üreterek olanaklar sunar. Bu etkileşimli oluş gözden ırak tutulmamalıdır:

O densiz adam,; “Milletin ..sına koyacağız(!)” demişti! Bu cesareti gösterecek gücü kim veya kimlerden almıştı ki? Yönetenler millet kapsamında yer almaz mı? Bu terbiyesizliğe biz isyan ederken, bazı kesimlerden hiç ses çıkmadı(!) Oysa, o kesime ters bakanlar soluğu yargının önünde alır. Zaten o kendini bilmez herif, tekil bir eylem vurgusu yapmıyordu; “koyacağız” demişti(!) Yani, adam yalnız değildi. Yalnız olmayan bu grup, millete karşı olduklarını açıkça dillendirmişlerdir. Geriye o hakaretin muhatabı olanların bu gerçeği anlaması kalıyor!

Tüm bu olumsuzluklar, bazı densiz aracıların her geçen gün daha da güçlenmesine neden oluyor.

Yokluklar, varlık sürdürme çabası içinde olanlar için en büyük eziyettir!

SODER Başkanı Ertan Aksoy’un uyarısıyla yazımızı bitirelim: “ Muhalefet artık açlara ve yoksullara, açlığı ve yoksulluğu anlatacağına; açlıktan ve yoksulluktan nasıl kurtulacaklarını anlatmalıdır!”