Belediye meclis toplantısı gerçekleşti « Mavi Didim Gazetesi

13 Mayıs 2021 - 09:05

Belediye meclis toplantısı gerçekleşti

Belediye meclis toplantısı gerçekleşti
Son Güncelleme :

07 Nisan 2021 - 13:38

283 views

Belediye meclis toplantısı gerçekleşti

Didim Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 7 Nisan Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 20 maddelik gündem maddesi dahilinde toplandı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın başkanlığında yapılan toplantıda 20 madde görüşülerek karara bağlandı.

20 gündem maddesi olan toplantıda başkan vekilliği, katip üye, encümen seçimi ve komisyon üyelerinin seçimi gibi maddeler görüşüldü.

Üyeler seçildi

Gündemin ilk maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili seçildi. Başkan vekilleri oy çokluğu ile 1.Başkan Vekili Celalettin Erol olurken, 2. Başkan Vekili Gül Ülker oldu.

Gündemin ikinci maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince 2 asil ve 2 yedek Katip Üye seçildi. Katip üyelerde oy çokluğuyla Asil üyeler Sevinç Karataş ve Kerim Küsmez olurken, yedek üyeler Ersan Kara ve Tahsin Kurt oldu.

Gündemin üçüncü maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince Encümen Üyesi seçildi. Encümen üyeleri oy çokluğu ile Ceren Turan ve Kerim Küsmez oldu.

Gündemin dördüncü maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Bütçe Komisyon Üyeleri oy birliği ile seçildi. Komisyonda Mustafa Yarmacı, Cengiz Kızıldağ, Vefa Berk Tezsezener, Metin Çakır ve Erdinç Ülker yer aldı.

Gündemin beşinci maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince İmar Komisyon Üyeleri oy birliği ile seçildi. Komisyonda Celalettin Erol, Gül Ülker, Kerim Küsmez, Mevlit Kandil ve Ramazan Özalp yer aldı.

Gündemin altıncı maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Sağlık Komisyon Üyeleri seçildi. Komisyonda Ali Çağlar, Sinan Yalçın, Vefa Berk Tezsezener, Erdinç Ülker ve Yakup Şencan yer aldı.

Gündemin yedinci maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Hukuk Komisyon Üyeleri seçildi. Komisyonda Mustafa Yarmacı, Gül Ülker, Ceren Turan, Cemal Engil ve Şakir Saruhan yer aldı.

Gündemin sekizinci maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Gençlik, Spor ve Engelliler Komisyonu üyeleri seçildi. Komisyonda Cengiz Kızıldağ, Tahsin Kurt, Kerim Küsmez, Metin Çakır ve Yakup Şencan yer aldı.

Gündemin dokuzuncu maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclis Proje ve Etüt Komisyonu üyeleri seçildi. Komisyonda Ersan Kara, Cengiz Kızıldağ, Gül Ülker, Şakir Saruhan ve Ramazan Özalp yer aldı.

Gündemin onuncu maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclis Kırsal Tarımı Destekleme Komisyonu üyeleri seçildi. Komisyonda Vefa Berk Tezsezener, Sinan Yalçın, Yusuf Deveci, Erdinç Ülker ve Mehmet Tekdemir yer aldı.

Gündemin on birinci maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Kadın Komisyonu Üyeleri seçildi. Komisyonda Gül Ülker, Sevinç Karataş, Eda Yücel İlhan yer aldı.

Faaliyet ve denetim raporları görüşüldü

Gündemin on ikincisi maddesi olan 2020 yılı faaliyet raporları görüşüldü.

Gündemin on üçüncü maddesi olan 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu okundu.

Gündemin on dördüncü maddesi olan, “Kırsal Yerleşik Alan Çalışması” konulu yazısına ilişkin komisyon raporunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin on beşinci maddesi olan “Didim İlçesi, Kızılyer Mevkii, 1628 Ada 199 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi” konulu yazısına ilişkin komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Bilirkişi seçildi

Gündemin on altıncı maddesi olan Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 25.03.2021 tarih ve 918086 sayılı yazısı gereğince; Akköy, Balat, Batnaz Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak olan tüm çalışmalarda, kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) adet bilirkişi seçildi.

Gündemin on yedinci maddesi olan, “Hibe Araç” konulu yazısı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Komisyonlara sevk edildi

Gündemin on sekizinci maddesi olan, “Hisar Mahallesi, 1148 Ada 16 Parsel İmar Planı Değişikliği Teklifi” konulu yazısı görüşülerek İmar ve Şehircilik komisyonuna sevk edildi.

Gündemin on dokuzuncu maddesi olan, “2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Değişikliği” konulu yazısı görüşülerek plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi.

Mustafa Tarık Uygun’un adı parka verilecek

Gündemin son maddesi olan “Parka İsim Verilmesi” konulu yazısı görüşülerek, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası kurucularından olan Mustafa Tarık Uygun adı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.