Aydın’da bir ma­hal­le ka­ran­ti­na­ya alın­dı « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 07:15

Aydın’da bir ma­hal­le ka­ran­ti­na­ya alın­dı

Aydın’da bir ma­hal­le ka­ran­ti­na­ya alın­dı
Son Güncelleme :

04 Nisan 2021 - 11:35

221 views

Aydın’da bir ma­hal­le ka­ran­ti­na­ya alın­dı

Aydın’ın Bu­har­kent il­çe­sin­de Yu­ka­rı Sav­cıl­lı Ma­hal­le­si artan ko­ro­na virüs va­ka­la­rı ne­de­niy­le 10 gün süre ile ka­ran­ti­na­ya alın­dı.
Aydın’da artan ko­ro­na virüs va­ka­la­rı ne­de­niy­le ön­lem­ler ve de­ne­tim­ler sık­laş­tı­rıl­ma­ya baş­lan­dı. Son ola­rak Bu­har­kent’ te bir ma­hal­le ka­ran­ti­na­ya alın­dı. Bu­har­kent Kay­ma­kam­lı­ğı’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Yu­ka­rı Sav­cıl­lı Ma­hal­le­miz­de 10 gün süre ile ka­ran­ti­na ka­ra­rı alın­mış­tır” de­nil­di.

(OD-Y)