Aydın’da 45 dü­zen­siz göç­men kur­ta­rıl­dı - Mavi Didim GazetesiMavi Didim Gazetesi

22 Nisan 2021 - 02:33

Aydın’da 45 dü­zen­siz göç­men kur­ta­rıl­dı

Aydın’da 45 dü­zen­siz göç­men kur­ta­rıl­dı
Son Güncelleme :

24 Şubat 2021 - 17:37

234 views

Aydın’da 45 dü­zen­siz göç­men kur­ta­rıl­dı

Aydın’ın Ku­şa­da­sı il­çe­sin­de ka­ya­lık­lar­da mah­sur kalan 45 dü­ze­niz göç­men sahil gü­ven­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Ku­şa­da­sı il­çe­si Dilek Ge­çi­di’nde ka­ra­dan ula­şım ol­ma­yan mev­ki­de bir grup dü­zen­siz göç­me­nin mah­sur kal­dı­ğı bil­gi­si alın­dı. Yu­na­nis­tan un­sur­la­rın­ca 2 can salı içe­ri­sin­de Türk ka­ra­su­la­rı­na bı­ra­kı­lan ve kendi im­kan­la­rıy­la ka­ra­ya çıkan 45 dü­zen­siz göç­men kur­ta­rıl­dı. Dü­zen­siz göç­men­ler iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan Aydın İl Göç İda­re­si Mü­dür­lü­ğü’ne gön­de­ril­di

%d blogcu bunu beğendi: