Aydın’da 132 şüpheli hakkında işlem yapıldı « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:05

Aydın’da 132 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da 132 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Son Güncelleme :

12 Ocak 2021 - 6:44

595 views

Aydın’da 132 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­da 132 şüp­he­li hak­kın­da işlem ya­pıl­dı.
“İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı’na bağlı ekip­ler ta­ra­fın­dan 04 Ocak-10 Ocak 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da 124 olay or­ta­ya çı­ka­rıl­dı. İcra edi­len fa­ali­yet­te 132 şüp­he­li hak­kın­da işlem ya­pı­lır­ken, 6 şüp­he­li tu­tuk­lan­dı, 2 şüp­he­li­ye adli kont­rol ted­bi­ri uy­gu­lan­dı. Em­ni­yet ve Jan­dar­ma bi­rim­le­ri­miz­ce bu zaman di­li­min­de 466,31 gram Esrar, 127,47 gram Me­tam­fe­ta­min, 86 adet Sen­te­tik Ecza, 4,45 gram Sen­te­tik Kan­na­bi­no­id,62 gram Kubar Esrar,1 gram Eroin ve 2 adet Ecs­tasy ele ge­çi­rdi.