ANDIMIZ VE ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN MİLLİ HAYSİYETİ VE ONURUDUR « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 00:34

ANDIMIZ VE ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN MİLLİ HAYSİYETİ VE ONURUDUR

ANDIMIZ VE ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN MİLLİ HAYSİYETİ VE ONURUDUR
Son Güncelleme :

19 Mart 2021 - 17:12

266 views

ANDIMIZ VE ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN MİLLİ HAYSİYETİ VE ONURUDUR

 

Andımız: Türküm, Doğruyum, Çalışkanım diye başlar, Ne Mutlu Türküm diyene biter. Adı üzerinde bir ant yani bir yemindir. Hepimiz bu andımızla büyüdük, gururla okuduk. ANDIMIZ, milli haysiyetimiz ve namusumuzdur. Milli ve yerli olmak; Atatürkçü Düşünceye sahip olmak demektir. O büyük destansı Ulusal Kurtuluş Mücadelesi, yokluk, direniş, yoktan varoluş, M.Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve devrim demektir.

Andımız bizlere ümmet yerine yurttaş olmayı, doğruluğu, çalışmayı, aklın ve bilimin ışığında aydınlık ve çağdaş bir gelecek için hedefimizi gösterir.

Atatürk devrim ve ilkelerine, milliliğe vurgu yapan ANDIMIZ’dan kimler niçin rahatsızlık duyar? Milletimiz bu sorunun cevabını artık çok iyi bilmektedir ve bugün andımız milletimizin en büyük hassasiyetidir. Siyasi iktidarın Atatürk’ün adına bile tahammül edemediğini ve Türk sözüne mesafeli durduğunu yıllardır vurguladık ve bugünde aynı şeyleri söylemeye devam ediyoruz. Yıllardır her konuda millilik vurgusu yapan iktidar ve ortakları bugün Türküm demekten itina ettiklerini bizlere göstermişlerdir.

Türk kelimesinden utananlar, başka etnik yapılarla eşitlemeye çalışanlar Türkiye Cumhuriyetini yönetemezler. Türk tanımı egemenliğimizin, Cumhuriyetimizin, geleceğimizin ve Anadolu’nun kilit noktasıdır. Hepinizin bildiği gibi Andımız;23 Nisan 1933 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı, cesur yüreği, doğruları söylemekten korkmayan Dr. Reşit Galip tarafından yazılmış,1972 ve 1997 yıllarında bazı değişikliklere uğrayarak,2013 yılına kadar tam 80 yıl her sabah ilköğretim okullarında okutulmuştur.

Fakat ırkçılık söylemleri olduğu ve pedagojik uygulamaya ters düştüğü gerekçesi ile 8 Ekim 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılarak andımız kaldırılmıştır. Tamda bu süreç mevcut iktidarın PKK ile açılım sürecine denk gelen dönemdir. Kimlerin neyi nasıl istediği aşikârdır.

Eğitim iş sendikası bu kararın iptali için Danıştay’da dava açmış ve 24 Nisan 2018 tarihinde Danıştay 8.dairesi andımız kaldıran yönetmeliği oy çokluğu ile iptal etmiştir. Ardından AKP’li Milli Eğitim Bakanı bu iptal kararını temyiz ederek Andımızın tekrar okunması kararına itiraz etmiştir. Ve 12 mart 2021 tarihinde temyiz dosyası Danıştay İdari dava Daireleri kuruluna geldi, bir süre bekletildi, uygun şartlar hazırlandı ve nihai karar verildi: Andımız artık okutulmayacak.

Danıştay kararıyla, yetmezmiş gibi birde devlet madalyalarından Atatürk kabartması da kaldırıldı. Yani Danıştay Andımızı kaldırarak, Milli Eğitim Bakanlığının dediğini onayladı ve egemenliğin siyasi bir tanımı olan Türküm kelimesini, etnik, ırkçı, bölücü olarak damgaladı.

Tek ve Ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde vatan yapılan bu topraklarda, bizler Türk olmaktan, Türküm demekten onur duyduk ve hep duyacağız. Kurucu liderinin Gazi Mustafa Kemal olduğu Türkiye Cumhuriyetinde bu akılsız, bu vicdansız, bu vefasız kararları anlamamız mümkün değildir. Bu ülkenin her yurttaşının Mustafa Kemal Atatürk’e, Devrimlere ve Milli Mücadelenin kahramanlarına borcu vardır.

Bu topraklar üzerinde emperyalizme karşı etnik kimliği gözetmeden Kürdü, Türkü,Çerkezi,lazı büyük bir kurtuluş mücadelesi vermiş ve Dünyada ilk defa emperyalizmi dize getirmiştir.Bu destansı ulusal kurtuluş mücadelesi,Türkiye Cumhuriyeti kurularak taçlanmıştır.Bugün yaşanan bir  etnik ve mezhepsel çatışma var ise bu bizi bölmek isteyen emperyalizmin bir oyunudur.

Yılardan beri “Türk Milleti” ifadesinin,bir üst kimlik olduğunu ısrarla anlamak istemeyenlerin niyeti ortadadır.Andımızla ilgili ne yapıp ne edip bu siyasi kararı alanlar,Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.” Sözünü ve Anayasamızda yer alan “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” maddesini yok saymışlardır. Türk milleti “çözüm süreci” diye parlatılan “yıkım süreci” doğrultusunda Andımızın kaldırılmasının kimler tarafından talep edildiğini unutmamıştır.

Atatürk’e ve Cumhuriyete yıllardır yapılan talimatlı saldırılar, Atatürk isminin bu coğrafyada ifade ettiği Ulusal Üniter yapıya saldırıdır. Artık Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığına bir an önce son verilmeli, bu toprakları vatan bilmiş herkes kucaklanmalıdır, ayrı ve gayrılığa tahammülümüz yoktur. Ülkenin bir çok problemi varken, Andımız üzerinden yaşanan gündeme son verilmelidir.

Türk Milleti adına karar almakla yetkili kurumlar, son kez ve daimi olarak bu yanlış karardan dönmelidir, yazacağınız hiçbir gerekçe, ATATÜRK’ÜN ve ANDIMIZIN kaldırılmasını bizlere açıklayamaz.

ANDIMIZ VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ONURUDUR. ANDIMIZ Türk milletinin varoluş metnidir. Türk milleti, Atatürk Devrimi ve Atatürkçü Düşünce sayesinde onurlu bir ulus olarak yaşamını sürdürmektedir.

Andımız’dan vaz geçenler aslında ulusal onurumuzdan vazgeçmektedir. Bu durumda kazanan, Türkiye düşmanı emperyalist güçler ve onların yerli işbirlikçileridir.

     “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” dedik ve demeye devam edeceğiz.”NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE”. 

Haber : Ergun KORKMAZ