Akyeniköy’ün ilk pastanesi açıldı « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 21:48

Akyeniköy’ün ilk pastanesi açıldı

Akyeniköy’ün ilk pastanesi açıldı
Son Güncelleme :

02 Nisan 2021 - 9:01

482 views

Akyeniköy’ün ilk pastanesi açıldı

Per­şem­be günü Saat 13,00’de Vol­kan Kayar ta­ra­fın­dan hiz­me­te açı­lan ŞİRİN PAS­TA­NESİ’nin açı­lı­şı­nı, Didim Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yusuf DEVECİ, CHP Didim İlçe Baş­ka­nı Nu­ret­tin KOÇAK, CHP Didim Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Arzu KURT, Je­olo­ji Odası Aydın Tem­sil­ci­si Hasan KURU, Didim Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Ergun KORK­MAZ, Türk Dün­ya­sı Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Sek­re­ter­i Engin Piş­gin, AKÇED Baş­ka­nı Gürru PERE ve Ak­ye­ni­köy’lü­le­rin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di.