AÇMAZIN REFORMU(!) « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 01:12

AÇMAZIN REFORMU(!)

AÇMAZIN REFORMU(!)
Son Güncelleme :

28 Ocak 2021 - 18:10

413 views

AÇMAZIN REFORMU(!)

Ana dilde, yabancı dille konuşan bir toplum olduk. Tanım ve kavramlara, konumlanışımıza uygun olan anlamlar yüklüyoruz. Kendi anlamlandırmamızı da tartışmasız doğru olarak görüyoruz. Ben ve biz tabanlı yaklaşımlar, farklılıkları görülmez kılıyor. Sormayan ve araştırmayan bireyler bu olumsuz ortamda özellikle milliyetçilik ve inanç temeli(dinci) yığınlara katılıyor. Bu olumsuz süreçte, empati sıfırlanıyor, yaşamları yaşanılası kılan hoşgörü ve güven yok ediliyor. Öngörülebilirlikten söz edilemiyor.

Reform için öncelikle normal bir yapının olması gerekir. Normal bir yapıda aksayan; gelişime, değişime ve atılımlara fırsat tanımayan durumlardan kurtulmak için yapılan düzenlemelere reform deriz. Hal böyle olunca reform, demokratik bir atılım ve iyileştirme olarak değerlendirilir. Reformlar her koşulda, ülke yararı temelinde; refah düzeyinin yükseltilmesi çabası olarak değerlendirilir. Verili yapının temel alınması halinde, kurumsal değişim ve iyileştirilmesi söz konusu olabilir.

Reform dendiği zaman, bizim bildiğimiz reform mu kastediliyor, yoksa; bildiğimiz reforma başka bir anlam mı yükleniyor? Bu sözcük o kadar çok kullanıldı ki, yalama oldu. Bunun için anladığımız anlamın yaşama geçirilmesi çok zor.

Sistem normal olsa, normal bir reform beklenebilir. Özellikle kuvvetler ayrılığını sağlayan düzenlemeler yapıldığında bir reformdan söz edilebilir. Kesinlikle, kuvvetler ayrılığını ve kurumların bağımsızlığını güvenceye alacak düzenlemeler reform olarak sunulabilir. Demokrasi yok ise, reform adı altında nasıl bir düzenleme yapılacaktır? Görülen o ki, reform adı altında yapılacak olan düzenlemelerin faturası halka ödetilecektir. Ülkeye yabancı sermaye çekmek için yeni ödünler verilecektir! Bu sayede iktidar yoluna devam edecektir.

Cumhuriyetin 15 yıllık birikimleri, 15 yılda satılmış ve yerine yenileri konmadan harcanmıştır. Küçük bir azınlık dışında kalan büyük çoğunluğun gelirleri, vergiler ve fiyat artışlarıyla ellerinden alınmaktadır. Süreç içinde varlıklar el değiştirmekte ve birikimler tükenmektedir(!) Gelecekte kazanılacak olanlar da borçlara güvence olarak gösterilmişken; ekonomide reform nasıl yapılacak? İş ve işlemleri hukuka aykırı olarak yapanlar, nasıl bir reform yapabilir? Hukuk, adalet ve yargı yerli yerine oturtulmaz ise reformun kaçınılmazlığı kesindir.

Reform söylemi, hukuk dışına çıkmışlığın itirafı gibidir. Burada reformdan değil, hukuk çizgisine geri dönüşten söz edilebilir. Bunun için, geçmişin aksaklıkları dikkate alınarak yeni demokratik parlamenter sisteme dönülürse; ülke için çok büyük bir reform gerçekleştirilmiş olur.

Bir uygulamada görülen aksaklıkların ortadan kaldırılması amacıyla yapılan düzenlemeye reform denir. Bu niteliği nedeniyle pozitif bir girişimdir. Bu pozitif girişimin olmazsa olmazları vardır. Bunlar:

1-Temel haklara aykırı olamaz.

2-Kamu yararına aykırı olamaz.

3-Ülke çıkarlarını gözetmek zorundadır.

Ülkemiz için en önemli reform, parlamenter sisteme ve cumhuriyetin değerlerine (hukuk devleti, laiklik) geri dönmekle ve bu doğrultuda kurumları bağımsız biçimde çalışır hale getirmekle mümkün olur.