66 ya­şın­da­ki kadın evin­den ölü bu­lun­du « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 01:16

66 ya­şın­da­ki kadın evin­den ölü bu­lun­du

66 ya­şın­da­ki kadın evin­den ölü bu­lun­du
Son Güncelleme :

06 Ocak 2021 - 16:35

386 views

66 ya­şın­da­ki kadın evin­den ölü bu­lun­du

Cum­hu­ri­yet ma­hal­le­si 1027 sokak üze­rin­de mey­da­na geldi. 2 çocuk an­ne­si 66 ya­şın­da­ki Bağ­dat Gök­din­çer’den 4 gün­dür haber al­ma­yan kom­şu­la­rı olay­la il­gi­li yaşlı ka­dı­nın ya­kın­la­rı­na haber verdi. Ka­dı­nın evine gi­re­me­yen ya­kın­la­rı, du­ru­mu po­li­se bil­dir­di. Çi­lin­gir yar­dı­mıy­la eve giren em­ni­yet güç­le­ri Gök­din­çer’in can­sız be­de­ni­ni buldu.
Em­ni­yet güç­le­ri­nin du­ru­mu Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’na bil­dir­me­si­nin ar­dın­dan yaşlı ka­dı­nın can­sız be­de­ni otop­si için Didim Dev­let Has­ta­ne­si mor­gu­na kal­dı­rıl­dı. Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma devam ediyor.