Yerel parlementoda yeni dönem cumartesi günü başlıyor


Didim Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinde kazanan16 CHP'li 9Ak Partiliüye ileilk oturumunu yasa gereği 5 gün içinde yapması gerektiği için Cumartesi günü Saat 11'de Meclis salonundaYeniden seçilen Belediye Başkanı

 Paylaş


Didim Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinde kazanan16 CHP'li 9Ak Partiliüye ileilk oturumunu yasa gereği 5 gün içinde yapması gerektiği için Cumartesi günü Saat 11'de Meclis salonundaYeniden seçilen Belediye Başkanı Deniz Atabay başkanlığında toplanacak.

Millet ittifakı listesinden seçilen ; Ahmet Yılmaz, Yusuf Deveci Ali Çağlar, Sevinç Karataş, Mustafa Yarmacı, Tahsin Kurt, Muammer Kanat, Cengiz Kızıldağ, Ceren Turan, Sinan Yalçın, Gül Ülker, Ersan Kara ve Kesim Küsmez ve ,kontenjadan gelen Celalettin Erol, Zeynel Şener, Vefa Berk Tezsezener. ile Cumhur ittifakı listelerinden seçilen Ramazan Özalp, Eda Yücel İlhan, Şakir Saruhan, Mevlüt Kandil, Cemal Engil, Yakup Şencan, Erdinç Ülker, Metin Çakır ve Mehmet Tekdemir”yenhidönem mecliste görev yapacak.
Meclis 20 gündemli oturumunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince 2 yıllığına 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili Seçimi, 2 yıllığına 2 asil ve 2 yedek Katip Üye Seçimi, Yine Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince 1 yıllığına 2 adet Encümen Üyesi Seçimi , 24. maddesi gereğince 5 adet Bütçe Komisyon Üyesi Seçimi, 5 adet İmar Komisyon Üyesi Seçimi, 5 adet Sağlık Komisyon Üyesi Seçimi,5 adet Hukuk Komisyon Üyesi Seçimi, 5 adet Gençlik, Spor ve Engelliler Komisyonu Üyeliği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre 2018 yılı faaliyet raporlarının görüşülmesi, Belediye Kanununun 25. maddesine göre 2018 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması, 20. maddesi gereğince meclis toplantı gün ve saati ile tatil edileceği ayın belirlenmesi,
Kıyı Ege Belediyeler Birliği Tüzüğünün 10. maddesine göre Belediyeyi temsilen Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 3 asil 3 yedek üye seçimi, Ege Belediyeler Birliği Tüzüğünün 8. maddesine göre Didim Belediyesini temsilen Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçimi,
Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 8. Maddesine göre Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçimi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün 15. maddesine göre Belediyeyi temsilen Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 asil üye seçimi,
4081 Sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununun 4. maddesi gereği “Murakebe Heyeti” için 5 asil 5 yedek, “Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi” için 5 asil 5 yedek üye seçimi.
Didim Turizm Altyapı Birliği’nde görev yapmak üzere 3 adet asil, 3 adet yedek üye seçilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereği görevlendirilecek Belediye Başkan Yardımcısı maaşının belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.04.2019 Tarih 401 sayılı ‘‘Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’a borçlanma yetkisi verilmesi’’ konulu yazısının görüşülmesi ve son madde olarak ta Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04.04.2019 tarih 408 sayılı ‘‘Ödenek Aktarması’’ konulu yazısı görüşülecek.
Yapılacak tüm seçimler kapalı oy açık tasnifyönetimyleyapılacak.