Yeniyılın İlk Meclisinde Başkan Borçlanma Yetkisi İstiyor


Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 3893 sayılı “Belediye Başkanı Ahmet Deniz ATABAY’a Borçlanma Yetkisi Verilmesi” talebi gündemin 5. Maddesi olarak meclise gelecek.   Didim Belediye Meclis 201

 Paylaş


Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 3893 sayılı “Belediye Başkanı Ahmet Deniz ATABAY’a Borçlanma Yetkisi Verilmesi” talebi gündemin 5. Maddesi olarak meclise gelecek.

Didim Belediye Meclis 2019 yılının ilk meclis toplantısını 2 Ocak 2019 Çarşamba günü yapacak. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince saat 14:oo'de Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 11 gündemle toplanıyor.
Gündemin ilk maddesi meclisin tatile gireceği günü ve toplantı gününü kararlaştıracak. Denetim komisyonu seçiminin ardından "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği 2019 mali yılı içinde Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine yapılacak "huzur hakkı" ücretinin belirlenmesi" konusu ilçedeki amatör spor kulüplerine yapılacak maddi yardım konusunu da görüşüleceği “ 2019 Mali Yılı İçerisinde Amatör Spor Kulüplerine Sporu Teşvik Amacı ile 6360 Sayılı Yasa Gereği Yapılacak Nakdi Yardımın Belirlenmesi" maddesini sonra “Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a Borçlanma Yetkisi Verilmesi” maddesi meclisin onayına sunulacak.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.12.2018 tarih ve 3877 sayılı “Evsel Katı Atık Muafiyeti” maddesinin ardından geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediyesi Akademi Karşıyaka birimimin yaptığı sunumda kararlaştırılan, ilçemiz kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlaması, ilçemizde istihdam yaratılması amacı ile kurulması planlanan kooperatif için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (i) bendi uyarınca kurucu üye olunması, ana sözleşmenin imzalanması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g maddesine göre Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a yetki verilmesi, ayrıca ortaklık payının belirlenmesi” istenecek böylece kurulacak olan Kadın Kooperatifinin kurumsal ortağı olunabilecek.

İmar Komisyonuna 4 Madde gidebilir.
ADM tarafından talep edilen 4 trafo yerinin belirlenmesi için, 1759 ada 2 parselin doğusu; 376 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan park içerisinde; 1566 parselin batısında bulunan park içerisinde; 1093 ada 17 parselin batısında bulunan park içerisinde; 522 ada 2 parselin kuzeyinde bulunan park içerisinde; 524 ada 1 no’lu parselin batısında bulunan park içerisinde; 376 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan park içerisinde "Trafo Alanı" düzenlenmesi ile ilgili ADM Elektrik Dağıtım A.Ş Aydın Bölge Müdürlüğü'nün Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi görüşülecek
1916 ada 13 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği talebive 1721 ada 2 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği talebi de görüşüldükten sonra Didim sınırları içindeki yürürlükte bulunan tüm uygulama imar planı dahilindeki planlardaki parsel büyüklüğünün 500 m2 olarak belirlenmesi maddesi yine imar komisyonuna gönderilmesi beklenen gündem maddeleri olacak.
Meclis’e başka gündem önerisi getirilmez ise meclis bu gündemi de görüştükten sonra, gündemin ilk maddesine göre ikinci oturum günü olarak tespit edilen günde sevk edilen maddeler için oturum saati belirlenmesinin ardından bitecek.