Sedat Özkan

Tüm Yazıları


Yeni Hazırlanan Barış Paketi

  • 10 Mayıs 2018 Perşembe


VERGİ VE DİGER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 30/04/2018 TARİHİNDE TMMM YE SUNULDU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU TASARIYI 03/05/2018 TARİHİNDE KABUL ETTİ BU TASARI 2016 YILINDA ÇIKARILAN 6736 SAYILI YASADA YER ALAN AYNI MADDELERİ İÇERMEKTEDİR.

BU HAZIRLANAN TASARIDA YENİ DÜZENLEMELER ŞUNLARDIR
a) Esnaf, sanayici çalışanları için yeniden yapılandırma geliyor.Bununla maliyede işi olan gümrükte sorunu olan sigortayla ilgili borcu olan kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular, trafik cezaları,karayolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar, seçimlerle, askerlikle, nüfusla Rtükle, kaçak geçişlerle ile ilgili cezaları yani vatandaşın devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıkları cezalar çözüme kavuşturulacak.Vatandaşla el sıkışıyor.Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce ödenmemiş tüm borç ve cezaları kapsayacak.Vergi ve prim barışı sağlanacak,matrah artışı sağlamak suretiyle vergi takibinde olan bununla ilgili uzlaşmazlık sürecinde olan ve inceleme sürecinde olan tüm mükelleflere kolaylık getirilecek.Gel bir miktar matrahını kabul et defterleri kapatalım denecek.
b) Piyasada çok beklenti haline gelen stok affı. Geçmiş yıllara ait stoklara yönelik bir düzenleme yapılıyor ve mükelleflere meşrulaştırmış oluyor.Stoklarda var kayıtlarda gözükmüyen, hesabı kitabı tutmayan düzenlenmiş oluyor.Fazlalıkları da aynı şekilde beyan usulüne koyunuyor.Kanundan yararlanmak için mükellefler temmuz ayı sonuna kadar müracat edecek ve takip eden 36 ay içerisinde de borçlarını ödeyebilecekler.3 yıllık bir imkan bir kolaylık getirilmiş oluyor.Peşin ödeyen vatandaşlar faizin gecikme faizinin yüze 90’ının ödemeyecek sadece yüze 10’unun ödemek suretiyle kapatacak.
c) Geçmiş yıllarda emekli olduğu zaman yeni işyeri açarsa yüzde 15 destek primi yatırıyordu,bu daha önce kaldırılmış idi.Ancak geçmiş yıllara ait borçlar varsa o borçları siliniyor.
d) İş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında gençlere 3 yıla gelir vergisi muafiyeti getirilmişti. Bu destek yine devam edecek bunun üzerine de 1yıl boyunca Bağ kur primi ödemeyecek devlet ödeyecek.
e) 65 yaş ve üzeri yaşlılık aylığı 3 ayda bir ödeniyor ve her ay için şu anda 266 lira. Emekliliği olmayan kimsesi olmayan kadın, erkek yaşlı vatandaşlar sayısı 600 bin civarında. 266 lira olan aylığı 500 liraya çıkıyor. İki katına yakın artış yapılıyor. 3 ayda bir 1500 lira para alacak.
f) İmar barışı şu şekildel işleyecek şu ada Türkşiye İstatistik Kurumu verilerine göre 25 milyon civarında bağımsız bina kat bölüm vs. var. Yarısı 12 milyon veya 13 milyon kadarı imarsız yapılmış başkasının mülküne, hazine, vakıf arazisine yapılmış mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış ilaveler var uygunsuzluklar var. Mülkiyet sorunu olduğu için arsa görünüyor tapusu yok. Bunlara bir yapı kayıt belgesi verilcek, imar alacaksa işine yarayacak kentsel dönüşüme gidecekse öncelik tanınacak veya tapu verileceği zaman da bu belge aranacak. bu bir imar barışı olarak düşünülmekte. Belli bir kaynak alınacak vatandaştan evinin sahibi olacak. Bu kaynağı da deprem dönüşümü ve çarpık yapılaşmanın düzenli yaşanır bir kentsel dönüşüm çalışmalarında kaynak olarak kullanılacak.
g) Hazine arazisini kullanan çiftçiler . Bu düzenleme ile arazileri kullanmaya devam edecekler ve 10 yıl sonra da isterlerse satın alabilecekler veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyecekler. Ecrimisili son üç yıldan beri ödemiş olana ecrimisilin yarısını ödeyecek.
h) 12 milyon emekli ve devletten emeklilik dışında maaş alanlara her ramazan ve kurban bayramı öncesi 1000’ er TL bayram ikramiyesi verilecek. İster az maaş ister çok maaş alsın bu bir bayram ikramiyesi her emekliye verilecek.
I) Üniversitede okuyan çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençlere af getiriliyor. Bir kereliğine üniversitelerine bölümlerine dönme hakkı tanıyoruz.

SEDAT ÖZKAN
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR