Erol Yıldız

Tüm Yazıları


Yapılanlar şanlı tarihimize saygısızlıktır

  • 08 Haziran 2018 Cuma


Öğretmenlerimiz utandı mı bilemem ama, ben şahsım adına çok utandım. Ülkemizin çağdaş bir yaşama geçmesiyle beraber, yapılan bunca yeniliklerin içinde yer alan okuma yazma seferberliği, Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda başlatılmıştı. Atatürk’ün başını çektiği eğitim seferberliğinin başlamasının ardından, kısa zamanda okuma yazma bilmeyen halkın büyük bir kısmına okuma öğretilmeye başlandı.

Günümüzde bazı televizyonların daha önce yokmuş gibi değerlendirilerek başlatılan eğitim seferberliği, bu güne kadar geçen yaklaşık doksan küsur yıl sonra halen yapılmadıysa ve bu gün başlatılıyorsa, bu ülkenin büyük ayıbıdır. Demek ki boşa kürek sallanmıştır. Belki de birilerinin işine gelmemiştir. Cehalet ön planda tutularak, insanların cahil kalması sağlanmıştır.
Eğitim seferberliği, Cumhuriyetin kurulduğu o çetin geçen yılların ardından, ülkeye getirilen en önemli yeniliktir. Daha önce Osmanlı döneminde kullanılan Arap harfleri ile yapılan okuma yazma, sadece ağırlıkta sarayda kalanların başı çektiği konumdaydı. Diğer halk ise zar zor geçim için yaşıyor, okuma ve yazma ile uzaktan yakında alakası yoktu. Zaten okumayı öğrenmesi için gerekli destek de yoktu.
Ülkemizin etrafı kurtların saldırısı gibi yabancı güçler tarafından çevrilerek kıskaca alınması sonucunda, vatan severlerin ortaya koydukları ve başını kuva-i Milliyenin çektiği yoktan var olma mücadelesi sonucunda, küllerinden yeni devlet yaratılarak, adını Türkiye Cumhuriyeti konuldu. Kurulan bu yeni ve çağdaş devlet, tam bağımsız şekliyle ve halkın iradesiyle yaşamını sürdürürken, en önemli unsurun, kısa zamanda okuma yazma oranının %2’lerden yüksek seviyelere çekilmesi öngörülerek, Arap harfleri kaldırılarak, yapılan harf devrimi ile modern alfabe hazırlanarak, okuma seferberliğine start verildi.
Bunun aksini hiç kimse söyleyemez. Söyleyenler, bu gün aradan geçen bunca yıla rağmen yeniden eğitim seferberliği diyerek ortaya atanların başta ayıbıdır. Bu gün hala, genç kızlarımızın henüz çocuk yaşta evlendirilmelerine olanak sağlayan kişiler, bu eğitim seferberliğinden nasibini almayarak, eğitimsiz ve cahil kalmanın öncülüğünü yaşayarak, halka da yaşatmanın azmini taşımaktadırlar. Ülkemizde eğitim seferberliği mevcut haldedir. Mevcut olmayan, o seferberliğe uyum sağlayacak sistemin yanlış hareket ettirilmesi sonucunda çıkan eğitim kaosudur. Bundan başka bir şey olamaz.
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda eğitimin gelişimi adına konulan köy enstitüleri sayesinde hızlı bir şekilde okuma yazma kültüründeki artış, yabancı misyonları hayrete düşürmüş, kendileri ile fikir cambazlığı yapanlar sayesinde de, Atatürk’ün ölümünden sonra bu işi meslek edinerek, vatana ihanet olarak tanımlayacağım bu eğitim sistemine darbe vurarak ortadan kaldırmıştır. Daha sonraları sisten değişe değişe bu günkü hali almıştır. Her siyasi dönemde yapılan uygulamalarla, eğitim sistemi çözülemez hale getirilmiştir. Taşımacılık sistemiyle eğitim ulaşılamaz bir hale dönüşerek, köylerdeki okulların harabeye dönüşümü sağlanmıştır. Eğitim için verilen Cumhuriyet seferberliği, halen atanamamakta olan öğretmenlerimiz nedeniyle sisten köreltilmiştir. Bir ülkenin kalkınması için gerekli olan temel unsurlardan en önemli olanları eğitim ve üretimdir. Toplum olarak üretimin yok olduğu, eğitimin zorda kaldığı bir dönemde, ihtiyacımız yeni bir seferberlik değil, özümüzdeki eğitim sisteminin harekete geçirilmesinde saklıdır.