Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


YAPAY SEÇMEN PROFİLİ

  • 17 Mayıs 2018 Perşembe


Her seçimde olduğu gibi 24 Haziran seçiminde de sözüm ona seçmen profilleri havada uçuşuyor: sağ seçmen, sol seçmen, muhafazakâr seçmen, Kürt seçmen, vb.

Gerçekte bu tür tanımlamalar seçim mantığına aykırıdır.
Şöyle ki;
Seçimler, bilindiği gibi ülke yönetimiyle doğrudan ilgili siyasi nitelikli olaylardır.
Ülkeyi kimler, hangi siyasal sistemle yönetecek?
Ülke yönetimine geçenler, ülke bütçesini nasıl belirleyecek; hangi sınıf ya da zümrelere aslan payı ayrılacak?
Ülke yönetiminde gelir dağılımı, emek-sermaye ilişkisi, refahın yığınsal kapsamı nasıl belirlenecek?
Haklar ve özgürlüklerin sınırları nasıl olacak?
Seçimler; kabaca “ülke ekmeğini paylaşma” meselesidir. Diğer argümanlar meselenin makyajıdır; çoğu kez temel argümanının üzerini örtmek için kullanılır. Bu tavır, kapitalist sistemi uygulayan siyasilerce özellikle sürdürülür; kendileri için oy havuzları tedariki için gereklidir.
Düşünün, emeği ile geçinen ve bu süreçte emeğinin bir kısmını işverene kiralayan, başka bir söylemle sömürülen biri nasıl “sağ seçmen” olur? Başka bir ifadeyle; emekçiler, sömürü sisteminin uygulayıcısı siyasetçiye oy verirse bu, kendi konumuyla zıt bir durum değil midir?
Gerçekte, işçiler, köylüler, zanaatkârlar, beyaz yakalılar, küçük ticaret erbabı, emekliler, sistemin sömürüsü altında olanlardır ve sol seçmendir. Kapitalist sistemin medyası, siyasetçisi, işbirlikçisi, anketçisi kafa karışıklığı yaratarak, seçimde aynı noktaya mührü basması gerekenleri bölüp sistemin devamını sağlıyorlar.
Yadırganan taraf, “sol siyasetlerin” de yapay sağ-sol ayrımıyla gereken mücadeleyi vermemeleri, hatta söz konusu terimleri sıklıkla kullanmalarıdır. Artık bu gerçekliğin örtüsünü kaldırmanın zamanı gelip geçmektedir.
Asıl sorgulanması gereken şudur: emekçiler kendi maddi gerçekliklerinin ayırtına niçin varmayıp, sömürü sisteminin çarkına su taşımaktadırlar? Toplumların düşünsel biçimlenişi, maddi gerçeklikleri kadar hızla değişmez. Ortaçağın üretim tarzını hızla yıkan burjuva devrimi, uzun süre Ortaçağ kültür, din, sosyal yaşam, vb üst yapısını sırtında taşır. Emek-sömür çelişkisi arttıkça; aydınlanma atılımları insanların gözünü açtıkça sağ-sol ayrımı da seçmen profilinde gerçek yerini alacaktır.