Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Var mı İnecek?

  • 20 Kasım 2018 Salı


2 = ?
Nedir bu eşitliğin sonucu?
Zorlamayın kendinizi… Çünkü bu nokta, matematiğin de konkordato ilan ettiği eşiktir…
Eşiktir. Çünkü bu yoldan hiçbir yere varılamayan çıkmaz ve belirsiz bir sokaktır.
4 = 2…’dir! Yani irrasyonel değildir; çünkü akla uygun, us yönünde, yani rasyonel bir karşılığı vardır.
Ama…
2 = Hiçbir şeydir.
Ama matematikçiler bizden çok daha kibar.
Onlar hiçbir şey demiyor; “irrasyonel” sayı diyor.
Diyor… Ve defteri kapatıyor.
Bu konuda düşünmüyor ve düşünülmesine izin ya da vize vermiyor.
Çaresiziz…
Ama sonunda izne ve vizeye boş verip, düşünüyoruz ve asıl, bu konuda nasıl düşünüleceğini sorguluyoruz.
Kitapları sözlükleri karıştırıyoruz ve aşağıda okuyabileceğiniz sınırlı tanımlamalarla karşılaşıyoruz:

İrreel: Aklın alamayacağı, aklın dışında kalan, akıl dışı, irrasyonel, us dışı…
Sonra mevzii sağanak yağışlı bir ortamda, keyifli bir beyin fırtınası ile karşı karşıya geliyoruz.
Soru şu: Varlığın irrasyonel ve rasyonel bir dansı mümkün müdür?
Acaba -gerçekten- mümkün müdür?
İnsan da bir varlık olduğuna göre, bizce mümkündür!
Çünkü bazı insanlar, rasyonel varlığı irrasyonel bir biçimde algılayarak böyle bir dansı, yanına topladıkları müritleri ile beraber [hep-beraber] horon şeklinde “oynayabilir”ler…
İşte derdimiz, tasamız, acımız [ve ızdırabımız] bu bazı insanlardır.
Endişemiz ise, kendimizin de bu bazılarının içine yuvarlanma korkusundan kaynaklanmaktadır.
Acaba?..
Bilmeden, anlamadan, anlık bir dikkatsizlikle o kuyunun içine düşebilir miyiz?
Çünkü toplumsal bir yaratığız.
O bazı insanların çoğunlukta içinde bulunduğu kalabalığın içinde yaşıyoruz.
İstemeden de olsa, zihnimizin bizi yeterince koruyamadığı dehlizlerden geçiyoruz.
Yanlış bir gözlem, topluma uyum gösterme ihtiyacı, kişisel ilişkilerin bizi zaman zaman içine sürüklediği gerçeği göz ardı etme zafiyeti, somut kanıtların izini sürmeme tembelliği, kişisel tabanlı yanılgılar ve hatalı neden-sonuç çıkarsamaları ürütmek…
İşte bütün bu zihinsel [eksi] faaliyetler sonucunda ortaya çıkan şey irrasyonelliktir.
İrrasyonel düşünce biçimidir.
Verdiğimiz irrasyonel kararlardır…
Geldiğimiz noktayı sözlüklerin dili ile tercüme edersek, “Aklın alamayacağı, aklın dışında kalan, akıl dışı, irrasyonel, us dışı” bir istasyona ulaşmış bulunuyoruz.
Müzik kutusunda Arabesk nağmeleri cirit atıyor.
Kararlarımızı gönlümüzün eğilimleri ve inançlarımız belirliyor.
Evet lütfen… Bu garip ortamda devinip dururken farkındalığınızı kışkırtın.
Ve bir kez daha sorgulayın akıl pınarınızı:
Otobüsün kapıları açıldı.
Var mı inecek?

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr