Vakıflar yargıya taşındı


Didim Derneği Altınkum’da bulunan Vakıfların yeriyle ilgili yapılan imar planı için hukuki yollara başvurduklarını duyurdu. Didim Derneği yönetimden olan Şehir Plancısı Filiz Hekimoğlu Altınkum’da bulunan Vakıfl

 Paylaş


Didim Derneği Altınkum’da bulunan Vakıfların yeriyle ilgili yapılan imar planı için hukuki yollara başvurduklarını duyurdu.

Didim Derneği yönetimden olan Şehir Plancısı Filiz Hekimoğlu Altınkum’da bulunan Vakıflara ait bölgenin 1/1000’lik imar planlarının yerel yönetimlerden alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanması ile ilgili “Bu planlar daha önce belediyeye gelmiş ve uygun görülmeyerek iptal edilmiş. Bu planların yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuş ve kanunlara göre yetki aşımı var. Planlama kamu yararı esaslı yapılmalıdır. Didim halkı kamu kullanımının yoğun olduğu bir şey istiyorsa bu planlama kararına da dikkat etmek gerekir” ifadelerine yer verdi.
Didim Derneği Başkanı Mehmet Soysalan “Didim halkının da yakından takip ettiği mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve Altınkum sahiline komşu olan arsanın onaylanan imar planıdır. Bilindiği üzere Didim halkı, bu bölgenin artık daha rahat ve nefes alınabilir bir biçimde planlanmasını istiyor. Altınkum Sahili Bölgesi’nde zaten iç içe olan binalara ek yeni binalar yapılmasından çok, ferah, mümkün olduğunca kamunun kullanımına açık alanlar düzenlenmesini talep ediyor. Bu amaçla yıllarca, değişik platformlarda Vakıflara ait arazinin de aralarında bulunduğu benzer arazilerin satılmasını ya da kiralanmasını istemediklerini dile getiriyorlar. Alanın, kamunun temsilcisi olan belediyenin denetiminde kalmasını, içerisinde küçük çay bahçeleri, park, çocuk oyun alanları, dinlenme köşeleri, toplanma alanı gibi ferah kullanımların olması talep ediliyor. Ne yazık ki onaylanan imar planları, Didim halkının bu isteğinden çok uzak kararlar içeriyor. Son onaylanan imar planı ile anlıyoruz ki alanda hem ticaret hem de turizm yapılmasına imkan tanınmıştır. Üstelik planlar, onama makamı Didim Belediye Meclisi olmasına rağmen Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Belediyenin yetkisinde olan bir işlemi Bakanlık neden yapmıştır bilinmez; ama bilinen Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün daha önceleri Didim Belediyesine planları sunduğu ve Belediye Meclisinin teknik incelemeler sonucunda bu planları yetersiz ve eksik bularak, uygun bulmadığıdır. Uygun bulunmayan planlar, bu sefer onay seçilmiş bir meclisin yetkisindeyken Ankara’ya Bakanlığa sunulması Bakanlığın, Didim Belediye Meclis kararına rağmen, planları onaylaması kabul edilemez. Halkın seçtiği meclisin kararları önemlidir. Merkezi İdare’nin bu kararlara saygı göstermesi hukuki olduğu kadar etiktir. Kaldı ki kanunlar Vakıflar Genel Müdürlüğü, kanunlara uygun bir planı hazırlayarak tekrar Didim Belediye Meclisi’ne sunma hakkına sahiptir. Ancak bunun yerine Vakıfların planları, Belediyeyi es geçerek, Bakanlık onayına sunması ve Bakanlığın bu planları onaylaması kabul edilemez. Bu vesile ile Didim Derneği olarak, gerek yukarıda bahsedilen yetki aşımı konusunun incelenmesi amacıyla gerekse planları incelemelerimiz sonucunda Vakıflara ait imar planı hazırlama süreçlerinin mevzuatlara göre eksiklikler, hatalı ve yanlış uygulamalar içermesi (planların hazırlık sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlardan planlama bölgesiyle ilgili görüşlerin alınmaması gibi) nedenleriyle parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği” işlerine ait öncelikle yürütmenin durdurulması, yargılama sonunda iptali istemli dava açtık" şeklinde konuştu.

Didim, De