Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Utanmak

  • 12 Haziran 2019 Çarşamba


Utanmak, insanlığın en temiz duygularından biridir. Utanmak insani bir saygınlık yaratır. Utanmak, bir konum yansıtan olumlu algı biçimidir. Buna alışılmış biçimde “insani algı” dediğimizde türcü ve ayrımcı bir yaklaşımı ifade etmiş oluyoruz. Gerçekte, utanmak sadece insanlara özgü bir durum olmayıp, bazı canlılarında bu duyguyu davranışları ile yansıttıkları bilinmektedir.
Utanç duyulması gereken şeyler, yapılmaması gereken istemsiz davranışlardır. Hata olarak nitelenecek bir davranışın sahibi bu olumsuzluğun farkına vardığı an utanç duygusu ortaya çıkar. Utanan kişi, istemsiz olarak yaptığı bir şeyden hoşnut olmadığını ve bunun için mahcubiyet duyduğunu anlatır.
Utanılması gereken davranışlar genellikle hak ve hukuka aykırı olan ve temel hakları (tüm varlıkların) yok sayan veya görmezden gelen davranışlardır. Bu davranışları bilerek yapanların utanması değil, utanmazlığı söz konusu olur. İstemsiz davranışlarda bulunanların konumu utancın boyutunu artırır. Sorumlu veya yetkili kişilerin bu türden davranışlar sergilemesi, affedilebilir türden değildir.
Utanmazlığa konu olabilecek, temek haklara aykırı tutum ve davranışlar(tüm varlıklar için) şu noktalarda toparlanabilir:
1-Yalan söylemek,
2-Hırsızlık,
3-İhanet,
4-İnançları çıkar aracı olarak kullanmak,
5-Hukuku baskı aracı olarak kullanmak,
6-Varlıkların, varlık sürdürmeye ilişkin temel haklarını yok saymak veya görmezden gelmek,
7-Yetimin, yoksulun ve zayıf konumda olanların haklarını gasp etmek,
8-Çıkarlarını başkalarının zararına kullanmak,
9-Olanakları olmasına karşın, ihtiyaç içinde olanlara yardımdan kaçınmak,
10-Ayrımcılık ve kayırmacılık yapmak,
11-Sorumluluğunun gereğini yapmamak,
12-İftira atmak, dayanaksız suçlamalarda bulunmak,
13-Yasalara uymamak, yasalara uymayanları görmezden gelmek veya koruyup kollamak,
14-Yakınlarını ve yandaşlarını, yasalara aykırı olarak kayırmak,
15-Ülke çıkarlarını kişisel çıkarlarına kurban etmek,
16-Toplumun azımsanmayacak gruplarını tutarsız ve dayanaktan yoksun suçlamalarla itibarsızlaştırmak,
17-Yanlışlarını sürdürmekte ısrar etmek,
18-Yasaları, kurumları ve ortak aklı devre dışı bırakmak,
19- Denetimden ve hesap vermekten kaçınmak,
20-Farklı araç ve yöntemlerle vatandaşlarının yaşama biçimine müdahale etmek!
Vicdanlarının gözleri kör
Unutulmuşluk tutsağı bellekleri
Hepsi terk edilmiş sokak saflığında
Önceden planlanmış duyarsızlıklar.