Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Unutmak Erdemdir…

  • 28 Aralık 2018 Cuma


Belediye başkan aday adaylığı dalaşı sona erdi…
Şimdi yanıtlanması gereken soru şudur?
- İçinde bulunulan koşullarda ne yapılması gerekir?
Gerçekten dürüst, sahiden ilkeli bir yurttaş, 01.01.2019 tarihi [ve devamında] nasıl bir çizgi izlemelidir?
Şu ya da bu beklenti, bir süre için her şeyi kırıp geçirmiş, insani ilişkileri esnetmiş olabilir…
Ama dün dündür ve bugün de bugün…
Eski ama hiç eskimeyen bir söz vardır: Hafızayı beşer, nisyan ile maluldür!
Yani, insanoğlu unutur…
Erdem sahibi insanlar ise, gerçekte unutmasalar da, unutmaları gerektiğini bilirler.
Çünkü kamu yararı bunu gerektirir.
Toplum şuuru, birlikte olma kültürü, aynı safta toplanarak çoğalma ilkesi her şeyin üstündedir.
Kin, haset, kişisel çıkar ve beklenti gibi negatif değerlerin toplumsal mücadelenin ekseninden temizlenmesi gerektiğini, başarı ya da zafere başka türlü ulaşılmasının mümkün olmadığının bilinmesi gerekir.
Af etmek, iddialı, uzaklaştırıcı ve itici bir kavram olabilir.
Bize göre doğrusu, unutmaktır.
Gerekmediği halde ve sadece insanların canını acıtmak amacıyla, [yeniden ve tekrar tekrar] gündeme taşımamak üzere, unutmak…
Doğru tavır budur.
Olgunluk bunu gerektirir.
Eğer gerçekten belirli ilkelerimiz varsa…
Sahiden kamu yararı, aydınlık bir Türkiye, sosyal adalet, gerçek demokrasi, hukuk devleti, temiz bir çevre ve hakça bölüşme gibi pozitif değerler temel hedeflerimiz ise…
Bu ilke değerlerin rozetini taşırken [gerçekten] samimiysek…
Başka yolu yoktur.
Yine ve asla, “ben” demeyeceğiz.
Çükü “biz” diyebilmenin öncelikli basamağı “bazı şeyleri” unutmaktan geçer.
Görmüş olsak bile, görmezden geleceğiz.
Ve şu gerçeği hatırlayacağız: Bizler, politikayı meslek haline getirmiş siyaset-esnafları değiliz.
Fır-Döndü hiç değiliz.
Basit ve yalın: Biz halkız!
Sorumluluk duygusunu yaşamının merkezine oturtmuş, pusulası aydınlığı gösteren, sade vatandaşlarız.
Siyasete dönük çabalarımız, şu ya da bu beklentilerimizden değil; yurt sevgimizden, adalet anlayışımızdan, aydınlık bir ülke beklentisinden kaynaklanmalıdır.
O zaman…
Yakın geçmişte olan-bitenleri tarihin çöplüğüne gömecek ve unutacağız. Unutmaya çalışacağız…
Çünkü saflarımızdan adam eksiltmeye ne hakkımız var ve ne de yetkimiz.
Omuz omuza olmadan hiçbir menzile varamayız.
Evet... Ve ancak: Bu satırların altını kolaylıkla herkes imzalayabilir, bunu tahmin etmek kolay.
Ama iş, bu ilke ve değerlerin hikmetini pratiğe taşıyabilmektedir.
Bildiğiniz gibi: “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz! Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde…”
Ziya Paşa böyle diyor, gerisi bize kalmış…

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr