reklam alanı
02 Ocak 2020

Adettendir yeni yıl yazısı yazılır genelde de okunmaz… Madem okumuyorsunuz o zaman biz de kısacık yazalım. Eski yıla dair yazalım o zaman…Bir yıl 365 gün falan değil!Dünya da senin etrafında dönüyor!Herkese her istediğin fenalığı yapabilirsin!İstediğinin arkasından, istediğinin önünden, istediğinin ddevamı +

Dr. Sevil Pekmezci'yi tebrik ederim.

İnanın ben kendisini tanımıyorum ve hiç tanışmadık. Ne hastası oldum ne de bir şekilde bir yerlerde rastlaşmışlığımız var. Ya da varsa bile inanın hatırlamıyorum affola. Bazen de öyle olur ya hani… Haberci bir arkadaşım beni arayıp da “sen mi yazdın” dedi? Bir önceki yazımda da kadın erkek ilişkildevamı +

Eski ama es­ki­me­yen bir ar­ka­da­şım­la soh­bet­te­yiz. Hayır hayır as­lın­da dert­le­şi­yor­duk. Sos­yal medya ağı­nın ge­liş­tir­di­ği bir ar­ka­daş­lı­ğı, za­man­la ger­çek bir iliş­ki­ye dö­nüş­müş ve hatta uzun sü­re­dir de sev­gi­li ol­muş­lar fakat son­ra­sıdevamı +

Aşkııım baksan bana aşkıım !

Eti­mo­lo­ji, bir dil­de­ki söz­cük­le­rin kö­ken­le­ri­ni ve bunun bir ge­re­ği ola­rak o dilin diğer dil­ler­le ve o dili ko­nu­şan top­lu­luk­la­rın geç­miş­ten bu­gü­ne diğer top­lu­luk­lar­la olan kül­tü­rel iliş­ki­le­ri­ni araş­tı­rır.Me­de­ni­yet­ler ve in­san­ladevamı +

Benim ilişkilere dair yazılarımı keyifle okuduğunu bizzat bana ileten ya da okunma rakamları ile bunu bana ileten sevgili okuyucu öncelikle en baştan sana peşin peşin çok teşekkür ederim. Keyifle okuyunuz dilerim.Sosyal Medyanın digital performansı hayatımızda pek çok şeyi değiştirdiği gibi ilişkilerimizin yadevamı +

Bir avuç insan memleketin tüm zenginliğini sömürürken, yokluk ve yoksulluk içerisinde çaresizlikle kıvranan büyük çoğunluktan dört kişi eksildi. İstanbul Fatih'te bildiğimiz kadarı ile son iki aydır ödeyemedikleri 607 TL elektrik borcu olan, mahallenin bakkalına bile borçlanarak yaşayan, anlayabildiğimiz kaddevamı +

Bim'de aşk başkadır

Hüzün ya­ra­tan, im­kan­sız o şey geç­miş­te­ki güzel bir ana dön­mek mi, yoksa ge­le­cek­te, bir daha böyle bir anın ya­şan­ma ih­ti­ma­li­nin ol­ma­ma­sı mı? İşte buna bazen kader, bazen de keder di­yor­lar.Gayri safi milli sev­gi­den he­pi­mi­zin pa­yı­na düş­tü­ğü ka­da­rıydevamı +

Saçmalamak çok da güzeldir !

Saçmalamak amaçsızca yapılan bir yere varması planlanmamış ve bence çok da önemli insani bir eylemdir.Hatta her ne kadar planlı bir amaç taşıyan, doğru, akılcı yapıcı ve sağlıklı kararlar varsa bana göre hiç saçmalamadan da öylesi sağlıklı kararları almak da mümkün değildir.Saçmalıklar bir anlamda devamı +

Milli ve Ulusal Bayramlarda bazı malum metinler, bilindik görseller ve kutlama mesajları var. Önce malum kalıpların dışına çıkmayacaksın sonra da Facebookta bunları paylaşmayanı da dövüyorlar sanki. Lütfen oku kopaya duvarına yapıştır diyor bir de çoğu metinde… ağzına ıslak banyo terliği ile vurduğum.devamı +

Hayatımda çok az kadını hiç tanımadan hayranlık duydum ve bu hayranlıkla da onları tanımak istedim. Bu kadınlar da genellikle ya şiirlerdeki kadınlar, ya şarkılardaki ya da resimlerdeki kadınlardı. Yani bu şarkılardaki şiirlerdeki ve resimlerdeki bazı kadınlardan hiçbirini gerçek anlamda tanımadan tanıyıpdevamı +

Kullan at anneleriyiz…

En önemlisi bizim tüm temizlik ürünlerimizde zararlı kimyasal, kansorejen etki taşıyan hiçbir madde yok dedi satan kişi. Allahım neler neler anlattı o gün? Bu kadın doktor olamayacağına göre tıbbı mümessil gibi istatistikler, çeşitli kanser verileri. Meğer resmen “temizleniyoruz diye ölüyormuşuz” ki bizdevamı +

Bir insanın başarılı olması için ille de dozunda da stres yaşaması gerekiyormuş. Açlık, korku gibi sıradan, fark bile edemediğimiz stresler de o lazım gelen kararında dozmuş. Gülesim geldi. Benim zavallı beynim. Hiç dozunda stres nedir bilmiyor.Eğer yaşadığımız stres hali gerektiğinden de uzun sürerse insdevamı +

One Minit!

“ÖYLE BAŞA BÖYLE TARAK! ALDIN MI LA İSTEDİĞİN CEVABI TRUMP ”Vakti zamanında padişahın birine çok güzel bir at hediye edilmiş. Padişah da kendisine hediye edilen bu atı çok sevmiş ve öyle çok sevmiş ki veziri yanına çağırarak ona,”Bak vezir efendi , bu atı sana emanet ediyorum. Kıymetli atımın tüm devamı +

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, birçok sektörü hızlı bir şekilde etkileme özelliğine sahip ve öyle bir ekosistem yarattı ki bunun dışında kalmak neredeyse imkânsız.Sizere bir yakın zaman başarı hikayesini de anlatmadan bu yazıya başlayamazdım. Biraz uzun ama yazıyı ldevamı +

Savaşa neden hayır?

Kendi sınırın dışında bir ülke toprağına müdahalede bulunmanın ismi sömürgecilik mi, vatan savunması mı? Zira sınırda ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir düşman yapılaşması var ve biz de tam da bu sebeple bu bölgeye ordumuzu göndermeliyiz. Yaklaşmakta olan tehdidi öngördüğümüz için bu operasyon şdevamı +

Didim Raffinesse Travel ve işletmecisi Sn. Hikmet Atilla da olmasa Didim’de bazı kurumların Didim dışına geziye ya da tatile çıkacağı yok. Resmi fuarlara bile gitseler kalacak otelleri yok.Sosyal medya’dan takip ettiğimiz kadarı ile Raffinesse Travel  önce 27 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde Didim’in birbirindedevamı +

İtalyan Gucci Markası 1921 yılında Guccio Gucci tarafından Floransa'da kurulan dünyanın en büyük moda ve en lüks markalarındandır.  Derler ki otomobil sektöründe Ferrari neyse, tekstil, takı, koku camiasında da Gucci odur. Ben Gucci’nin dikkat çekmeyen bir tek reklamını bilmem. Gucdevamı +

Kıskanç mısınız?

Düdük çal! Yardım iste… ( devamı ) Çok karıştırılır ama kıskanç ve haset aynı şey demek değildir. Kıskanç kişi başkasına ait hoş bir nesnenin, durumun, duygunun vs… kendisinde de olmasını isterken, haset kişi için başkasının mutlu olması bile yeterlidir onun kendi mutsuzluğuna. Mutlu insan nasdevamı +

Kıskanç mısın?

Düdük çal! Yardım iste…Çok karıştırılır ama kıskanç ve haset aynı şey demek değildir.Kıskanç kişi başkasına ait hoş bir nesnenin, durumun, duygunun vs… kendisinde de olmasını isterken, haset kişi için başkasının mutlu olması bile yeterlidir onun kendi mutsuzluğuna. Mutlu insan nasıl çevresini de devamı +

Başı ağrıyor ama doktora lüzüm yok...

Sos­yal med­ya­nın ha­ya­tı­mı­za kat­tı­ğı keyif kadar far­kın­da ol­ma­dan bize ya­şat­tı­ğı sık­lık­la ve ani­den “de­ği­şen duygu du­rum­la­rı” ile baş etmek için bence ki­şi­ler ken­di­le­rin­ce yeni yön­tem­ler, çıkış ve arın­ma yol­la­rı ge­liş­ti­ri­yor­devamı +

Kime ödüyoruz?

Şahsi/özel araçlarda artık sigara içmek yasaklandı.Artık bundan böyle arabada sigara içenler kamera sistemleri ile tespit edilince araç içerisinde sigara içme yasağı ihlalinin tespiti durumunda, araç sürücülerine de Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre 153 lira ceza para cezası veridevamı +

Thomas Cook battı

Koyu bir dindar olan İngiliz marangoz Thomas Cook 1841'li yıllarda alkol karşıtı bir etkinliğe giderken kendisi ile birlikte 500 kişiyi de 1 şilin karşılığında götürdü ve bu yolculukla başladı onların hikayesi. Thomas Cook yıllar içerisinde oğlu ve torunlarının girişimleriyle modern turizmin temelini atan kdevamı +

21 Korkak 21 Yavşak 21 Kaypak...

Geçtiğimiz yıl günlerce aranan ve malesef cansız bedeni 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki L.A'nın ailesi yakın zamanda avukatlarının bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen de davaya gelme" demişlerdi.Öğrendiğime göre şikayetten vazgeçmeleri zaten o dosyanın kapanmasına sağlamayacak. Artık çoktdevamı +

İran pazarı

İran, 400 yıla yakın süredir değişmeyen 560 km’lik bir sınırı paylaştığımız önemli bir komşumuzdur. İran’da hali hazırda Tahran Büyükelçiliğimizin yanı sıra Tebriz, Urumiye ve Meşhed Başkonsolosluklarımız görev yapmaktadır. İran ise ülkemizde Ankara Büyükelçiliği’nin yanı sıra İstanbul, devamı +

İçime bir öküz oturdu kalkmıyor !

Bu günlerde kiminle konuşsam kime nasılsın? Diye sorsam malum alışıla gelmiş cevap. “İyiyim” derken gözlerinin içi gülen kimsecikler yok. Bana da “ Neyin var senin? ” diye çıkışan bir arkadaşımın kulağına usulca içime bir öküz oturdu da ne yapsam kalkmıyor dedim. Havalardandır mevsim geçişi halledevamı +

Ben de mi ödeyeceğim?

Sen de ödeyeceksin güzel kardeşim.Lokantaya gittin yemek yedin ve hesap geldi. Ben de mi ödeyeceğim diyor musun?Berbere gittin tıraş oldun, fön çektirdin. Ben de mi ödeyeceğim diyor musun?Konsere gittin gişede bilet sordular. Ben de mi ödeyeceğim diyor musun?Okumak istediğin ki hangi gazete olursa olsun kapına bıradevamı +

Konut Kredilerinde düşen faiz

İkti­da­rın mü­da­ha­le­siy­le ko­nut­ta faiz in­di­ri­miy­le baş­la­yan ha­re­ket­li­li­ği sek­tö­rün tüm glo­bal­leş­miş in­şa­at mar­ka­la­rı özel satış kam­pan­ya­la­rıy­la des­tek­li­yor­lar. Faiz in­di­rim­le­ri­nin düş­me­si ile bir­lik­te 3 kamu ban­ka­sıdevamı +

Krizden nasıl sağlam çıkacağız?

Son dönemde neredeyse gün içerisindeki sohbetlerimizde kriz sözcüğünü kullanmayan kalmadı. O halde size hayran kaldığım bir uzakdoğu bilgeliğinden bahsedeyim. Biliyorsunuz kabaca Çince yazı soyut resimlerin yazıya dökülmüş hali. Çince’de "kriz" sözcüğünü yazarken iki ayrı karakter kullanmak gerekiyormudevamı +

Böyle fiyakalı kafiyeli sayıları ve 9 u nedense çok seviyorum. Belki de 9 sayısının sahiden çözülesi bir gizemi vardır ya da biz çoktan 9’un uğurlu olduğuna inandırıldık. Dünya’nın görmüş olduğu en zeki bilim adamlarından birisi olan Nikola Tesla biliyorsunuz kendi döneminden sonra dahi birçok bilim devamı +