Erol Yıldız

Tüm Yazıları


Ümmetin vergileri

  • 13 Temmuz 2019 Cumartesi


Değerli dostlar; bu haftanın önemli konusu ümmet sözünün söylenmesidir. Herkes ümmet diye söylüyor ama, ne olduğunu sağır sultan bilse de, sultanın henüz sağır olmadığı dönemde pek bilenin çıkmadığı ortada. Hani şu herkesin her gün çok kere girerek sorduğu yer var ya, Google. Bir tıklamada her şeyi öğreniyorsun. Arapçadan alınan bir kelime olan ümmet, aslında dinen iki önemli noktaya temas ediyor. İlki Peygamberin etrafında toplanan ahali. Diğeri ise cemaat. İlkinin güzel olduğu doğrudur ama, bunu peygamber dışında birilerinin kullanması bana göre yanlış. Sizi bilemem. İkincisindeki cemaat konusuna hiç değinmesek bence daha iyi olur. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu yıldan sonra cemaatler kapatıldığından, ümmetçilik de kalkmıştır. Çünkü din bir vicdan özgürlüğüdür.

Değerli dostlar; gelelim şimdi vergilerimize. Bütün vatandaşlar vergi ödemekle yükümlüdür. Herkes kazancına göre vergi verme zorunluluğundadır. Buna diyecek yok da, kazancı fazla olan bir sürü vatandaş ödeyeceği vergiden kendisini muaf tutuyor. Hani bir göz işareti bir işmar bu işe yeter duruma getirildi. Sen yeter ki, bağlı olduğun yere ihanet etme. Büyüğe saygı ve biat, çok kazanç az vergi dönemi en güzeli.
Bakın şimdi işin güzelliğine. Yeni bir kanun hükmünde kararname ile Belediye gelirlerinde yeni değişiklikler kapımızı çalmak üzere. Bu vergiler hangi yönteme göre alınacak diye kararı yetkililer verecekler elbette. Şimdi bu ülkede madem demokrasi var ve halen demokrasi işliyor. O halde bütün insanlar eşit ve adaletli bir şekilde vergisini ödemelidir. Ümmetin biri farklı diğeri farklı olursa, iş o zaman farklı hale geliyor.
Değerli Dostlar; Asıl mesele biz yıllarca, Avrupa Birliği konusunda bir çok değerlerimizi yok ettik. Uyum yasaları sonucunda değişiklikler ile AB’ye uyum sağladığımızı beyan etsek de, vatandaşa sıkıntıyı yine de çekiyor. Zenginin bu yasaların çıkmasında hiç umurunda bile değil. Değişmesi beklenen yeni vergilerin oranları yine ümmetin sırtına yükleneceğinden hiç şüphe yok. Bana göre hava hoş. Ümmetçiler düşünsün.