Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Ulusal Egemenlik Temel Esastır

  • 17 Şubat 2018 Cumartesi


Ulusal Egemenlik Temel Esastır
Esat’ın, Eset”e dönüşmesinde ülkemizin bir çıkarı var mıydı?
Sorumluluk koltuğunda oturanlardan bu yönde bir açıklama duyamadık.
Görüp düşündüğümüz kadarıyla da bu sorunun yanıtına erişemedik.
Ortaya atılan siyasi söylem kısaca şuydu:
- Esat halkını katletmiştir. Katildir.
- Suriye demokrasi ile yönetilmemektedir.
Peki…
ABD’nin Kızılderili soykırımı niçin söylemlerimizde yer almıyor?
Fransa’nın Afrika’da sürdürdüğü insanlık dışı katliamlardan niçin sual olunmaz?
Bu örnekler çoğaltılabilir; öylesine ki, bu sayfalara sığmaz.
Ayrıca, Suriye’deki demokrasiye bu keskin eleştiriyi getiriyorsak, Suudi Arabistan’ı nereye koyacağız?
Katar’ın üzerini hangi tül ile örteceğiz…
Kendi ülkemizde sürüp giden demokrasiyi hangi kefeye koyacağız?.. Ve-saire!
Peki, o zaman sürdürülen bu amansız düşmanlığın gerçeği nedir? Dibinde ne vardır?
ABD rüzgârını arkaya alıp Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş-başkanı olarak bazı stratejik emeller mi öne çıkartılmıştır? Bu soru hiçbir zaman sorulmamış ve doğal olarak yanıtı üzerinde düşünülmemiştir.
Bush’un Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice şu açıklaması bir çok sorunun yanıtını taşımaktadır: “Fas’tan Basra körfezine kadar Ortadoğu’da bulunan 22 devletin rejimi, sınırı ve haritaları değiştirilecek!.. Büyük Ortadoğu Projesi’nin özeti budur.”
İşte acaba Türkiye’yi yönetenler, eş-başkanı olduklarını gururla açıkladıkları bu projenin gereğini mi yol haritası yapmışlardır?
Peki ama… Sonra ne olmuştur?
Pireler berber, develer tellal haline dönüşmüş ve Türkiye Ortadoğu’nun terör, iç-savaş, etnik çatışma, petrol paylaşımı mücadelesinin kanlı ortamının dibine yuvarlanmıştır.
Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin yolunda Türkiye’nin beka sorununu gidermek için ter dökmektedir.
Oysa…
Türkiye’ye tehdit oluşturan ABD destekli terörün yok edilmesinin tek çaresi [dillerden düşürülmeyen] Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır…
Bu bütünlüğü sağlama görev ve yetkisi ise, münhasıran ve tek başına Suriye Devleti’nindir.
Suriye kendi toprak bütünlüğünü sağladığında, ülkesinin tüm topraklarına egemen olduğunda terör kendiliğinden yok edilecektir.
Yani içinde itildiğimiz bataklıktan çıkmanın tek çaresi Eset’in, tekrar Esat olmasıdır…
Eset, Esat olacaktır…
Ve Suriye Devlet başkanı Beşar Esat ülkesinde ulusal egemenliği, güvenliği ve [hukuk devleti demesek de] kanun devletini yeniden kuracaktır…
Türkiye’nin beka sorununun en az zayiat ve zararla yeniden sağlanmasının yegâne yolu budur.

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com