Musa Dinç

Tüm Yazıları


Ucuz Etin Yahnisi / Zekeriya Işıklı

  • 29 Mayıs 2018 SalıMusa DİNÇ / Sağlık İletişim Uzmanı, Eğitimci – Yazar

Editörlüğümde Çıkan Kitaplar

Kitabın arka kapağı için yazdığım not:
“İnsanoğlunu derinlemesine gözlemler ve bam teline dokunur…
‘Yazmak yaşamaktır, yeni ufuklara yelken açmaktır. ‘ şiarıyla yola çıkan yazar; gülmeyi bir araç olarak kullanır, düşündürmeyi ve soruna parmak basmayı amaçlar.
Geçmiş ile geleceğin bir izdüşümü ve hesaplaşmasıdır; çocukluk, okul çağıyla başlayan bir hayat serüveni, ABD’ nin süt tozu, Marshall yardımıyla emperyalizmin niyet ve emellerini sorgular.
M. Kemal Atatürk’ün nutuk eserinden esinlenerek; ‘köylünün, milletin efendisi’ olduğunu ve sömürülmemesini, vurgular. Tarihte önem arz eden padişahlar ve onlara dalkavukluk yarışına girenleri de konu eder.
1978 kuşağından izler… İlham peşinde koşan kalemşor; memleket sorunlarını, kendi bakış penceresinden hicveder. Kimi zaman kendisiyle dalga geçer, nostaljiye göndermeler yapar; yasaklardan dem vurur. 1980’ lerin ünlü simalarını, şöhretlerini ve yaşanmışlıklarını günümüze ironik olarak taşır.
Eser; deyim yerindeyse mizah / deneme konusunda tam bir ironi deryasıdır. Güldürürken hem düşündürür, hem de biraz silkeler. “
Musa DİNÇ / Yazar – Editör
Şair Yazar Zekeriya Işıklıyı biraz tanıyalım.
21 Ocak 1960 yılında Aydın ili Nazilli ilçesi / Aslanlı Köyü’nde doğdu.
İlkokulu Aslanlı Köyü’nde, ortaokul ve liseyi Nazilli’de okudu. 12 Eylül Darbesiyle işine son verildi.
Askerlik görevini piyade er olarak Manisa ve Edirne’de ifa etti.
1986 yılında PTT’de işe başladı, sonra Telekom ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda çalışma hayatını sürdürdü. Bu arada Anadolu Üniversitesi AÖF / Ev İdaresi Bölümünü bitirdi.
2016 yılında emekli oldu. İlk şiir kitabı ‘ Gizli Bir Sensizliktir Aşk’ 2014 yılında, ikinci şiir kitabı ‘Evsiz Kelimeler’ 2015 yılında yayımlandı.
Şair, Yazar’ın yıllar içinde biriken ve olgunlaştıkça yayımlanmayı bekleyen; roman, öykü, deneme ve mizah çalışmaları bulunmaktadır.
Tele-Vizyon / Mizah –Deneme yapıtına da editörlük yapmıştım.
“Ucuz Etin Yahnisi “ kitabından bir bölümle yazımızı bitirelim.
Turizm, Türkiye için önemli bir döviz kaynağı oluşturarak, yeni istihdam olanaklarının meydana getirilmesinde dolayısıyla da işsizliğin azaltılmasında ve ödemeler dengesi problemlerinin giderilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle de turizm sektörü, Türkiye’nin ekonomik kalkınma stratejisinde anahtar sektör olarak kabul edilebilecek bir konuma sahiptir. Turizm, günümüzde döviz girdisini artırıcı ve istihdam sağlayıcı özellikleriyle ulusal ekonomiye katkıda bulunan, uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici etkisi ile dünya barışının korunmasında büyük payı olan bir sektördür.
Türk ekonomisinin de vazgeçilmez temel taşlarından birisi olan turizm, bugünkü dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare arayan hükümetlerin önemle üzerinde durduğu bir konudur. Türkiye’de ekonomi politikalarının geniş bir perspektifle tartışılmaya başlandığı 1960’lı yıllar, turizmin öneminin de kavranmaya başladığı yılları ifade etmektedir. Ancak hedefler ve gerçekleşme sonuçlarına göre turizm yatırımlarına ayrılan pay 1980’li yıllara kadar toplam sabit sermaye yatırımlarının % 0,7’sini geçememiştir.
1982 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu sektörün bugünkü düzeyine ulaşmasında belirleyici rol oynamıştır. Avrupa turizm pastasından % 2,5 dünya turizm pastasından %1,8’lik pay alan Türk turizmi; özellikle gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde moda ülke konumuna gelmiştir. Turizmin, Türk ekonomisindeki yerini değerlendirirken uluslararası turizmdeki gelişmeler de dikkate alınmalıdır. Muhterem yetkili; ‘denizin suyunu nasıl ısıtacaktı o günlerde,’ diye düşünmekte olun siz. Elin oğlu nükleer santrali yerleştirdi en güzel koylara bir güzel ısıtmakta. Jeotermallerden çıkan sıcak sular her türlü tepki ve eyleme rağmen derelere, nehirlere oradan da denizlere ulaşmakta.
Yani anlayacağınız 1983 tarihli gazete haberi doğruymuş der, gibi oldunuz sanırım. Suyu ısıtma konusunda ciddiymiş muhteremler. Çevre katliamı kimin umurunda! Komşularla sıfır sorun, diye başladığımız maraton sıfır komşu noktasında. Haliyle ticaret, turizm etkilendi tabiî ki.
Turizmin başkenti Antalya’da içki yasağını da getirdik. Gelen turistlere zem zem suyu ikram ederiz gari!
*
Sabahın fecri vururken cama
Bir gölge halinde
Bir uçtan öbür uca
Bir kelebek kanadı
Kurumuş avuçlarımda.