Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Uçurumun Kenarına Tutunan Feodal Düşünce…

  • 16 Ocak 2019 Çarşamba


Garip bir seçime doğru gidiyoruz.

Resmi olarak yerel seçim ama gerçekte bir genel seçim ile karşı karşıyayız.
Ama bu seçim aynı zamanda “tek adam rejimi” uygulamasının test edildiği bir referandum anlamını taşıyor…
Meseleye buradan baktığınızda görünüşteki yerel seçim, yeni bir Anayasa oylaması niteliğindedir.
Ne diyor Bahçeli:
- Bu seçimi kaybedersek, başkanlık sistemi sorgulanmaya başlar!
Teşhis bizce doğrudur.
Ama tatbikatta bazı aksaklıklar mevcut…
Niçin böyle düşünüyoruz?
Çünkü, Bahçeli’nin bile itiraf ettiği bu gerçeğin [hala] tam olarak kavranmadığı bir ortamda soluk alıyoruz.
Bir kısım insanımız bu gerçeği henüz fark edebilmiş değil.
Hala… Evet, hala…
“Ben onu sevmiyorum, oy vermeyeceğim,” denebiliyor…
“Ben ötekinden yanaydım, bu varsa oyum da yok,” biçimindeki bireyciliğin içinde gezinilebiliyor.
“Beni adam yerine koymadı… Ben de ona oy vermeyeceğim,” saplantısında ayak diretilebiliyor.
Meselenin ben değil, biz olduğu teorik olarak biliniyor; ama… Yaşamın pratiğine indirilemiyor…
Bazı aklı evvel kişiler de bu tepkileri topluyor/biriktiriyor ve bu nitelikteki küskünlüklerin üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor…
“Benim gurubum, benim hizbim…”
Bu tavır, ben-merkezciliğin merkezidir! Bencilliğin ta kendisidir…
Derhal terk edilmeli, çoğulcu/katılımcı
aylaşımcı/özverili bir duruşa yatay geçiş yapılmalıdır. Çünkü tehlike gerçekten çok büyüktür!
Bu tavrın içeriğinde feodal kültür yuvalanmıştır.
Oysa gerçek demokratik mücadele, anti-feodal bir nitelik taşır.
Hiç kimse düşüncesinin ipotek altına alınmasına ve “biriktirilerek” kullanılmasına müsaade etmemelidir.
İpotek altına alınarak kullanılan iradenin özgürlüğünden [asla] söz edilemez.
Çağdaş aydınlık bir kişiliğin en belli başlı özelliği özgür düşünceye sahip olmaktır.
İçinde yaşadığımız süreçte “ağalık” da biçim değiştirmiş, zamana ve zemine kendisini uydurmaya çalışmış, içeriğinin üstüne tül bir perde örtmüştür.
Örneğin kravat takmış, görüntüsünü “yenilemiş” ve böylece süslemiştir.
Ancak ağalığın en belirgin vasfı -yine de- gün gibi ortadadır: “iradeleri tutsak etmek ve kendi çıkarına kullanmak!
2019 yılının çağdaş dünyasında kravatlı ağalara iradesini kiralayan bir kişinin özgürlüğü tartışmalıdır…

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr