Ergun Korkmaz

Tüm Yazıları


Türkiye İstatistik Kurumu Medya verilerini açıkladı.

  • 27 Temmuz 2018 Cuma


Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’nun 2017 yı­lı­na iliş­kin ya­zı­lı medya is­ta­tis­tik­le­ri­ni göre. Tür­ki­ye'de yayınlanan ga­ze­te ve der­gi­le­rin sa­yı­sı, 2017'de bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 2,3 azal­dığını gösteriyor. 2017 yılında 6 bin 124 ga­ze­te ve dergi ya­yım­la­nır­ken, bu ya­yın­la­rın yüzde 59,6'sını der­gi­ler oluş­tur­du. Ga­ze­te ve der­gi­le­rin ti­ra­jı yıl­lık bazda yüzde 2,6 aza­ldığını ve 1 mil­yar 661 mil­yon 102 bin 580 olduğunu, istatistik verilere göre açıkladı.Aydın genelinde de her geçen gün gazeteler kapanmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda Aydın’da 30'un üzerinde İlan yayınlayan gazete varken. Bu yıl 20'nin altına düşmüş durumda. İnternet gazeteciliği okurlara daha çabuk ve ücretsiz ulaşabildikleri için, basılı basın gün geçtikçe gerilemeye devam ediyor. İnternet üzerinde herkes kontrolsüz bir şekilde yayın yapması çok kolay. İnternet gazeteleri için, bir yasa çıkmadığı müddetçe bu kontrolsüzlük ve kaos devam edecektir. Gazete yayınlamak için, önce bulunduğun yerdeki basın savcılığına öncelikle beyanname vermek gerekiyor. Yayına başladıktan sonra her sayısını savcılığa imzalı teslim etmen gerekiyor. Değişiklikleri her seferinde yine savcılığa bildirmen gerekiyor vs. vs. Türkiye İstatistik Kurumu, istatistik yapmış ama, kontrol dışı o kadar gazete var ki. Mesela Didim’de yıllarca yayın yapıp sonrada bu gazetenin, başvurusu olmadığı ortaya çıktığını hatırlıyorum. Yani savcılıkta kaydı olmayan, Basın kuruluşlarına üye olmayan. Üç beş siyasinin kuklası olan o kadar gazeteci var ki saymakla bitiremezsiniz. Yerel seçim üzeri bu sayıların üzerine Didim’de kaç tane daha eklenir bilinmez ama. Bu gün bana sorun “Didim’de kaç gazete var” diye ben bile saymakta zorlanıyorum. Didim sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine “Didim’de kaç gazete var” diye sordum hiç biri bilemedi. Siyasi partilere sordum 6-7 diye oldu, direk 7 diyen oldu.Basın kanununa göre günlük yayın yapan gazeteler, gazete statüsünde yer alır. Diğerleri haftalık, 15 günlük, aylık yayınlananlar “dergi” statüsünde yer alır.Yani aslında Didim’de 2 gazete var Mavi Didim ve Özgürses gazeteleri. Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı istatistik de günlük yayınlanmayan gazeteler yok. Dergi statüsünde olan gazeteleri, 2-3 ay yayınlanıp kapanan gazeteleri Türkiye İstatistik Kurumu gazete statüsünde değerlendirse 3 rakamlı enflasyon olurdu.
İstatislik verilere bakıldığında, gazete ile dergi arasında okunurluk farkını çok fazla, neden çünkü günlük gazetelerde haber yenidir. Haftalık yayın yapanlardaki haberler zaten okur, bir hafta önceden günlük gazetede okuduğundan, okur aynı haberi dikkate bile almaz. Günlük gazete çıkan yerde haftalık gazeteler ne işe yarar derseniz. Türkiye İstatistik Kurumunun okunur verilerine bakın anlarsınız.