Didim’den Emıtt Çıkarması
Erul Ve Ekibi Göreve Başladı