TÜİK ARTIK CEZA KESMESİN (!)


CHP’li Bülbül: Kesilen Cezalar Anayasa’ya ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TÜİK’in yaptığı anketlere katılmak istemeyen vatandaşlara kesilen para cezalarını

 Paylaş


CHP’li Bülbül: Kesilen Cezalar Anayasa’ya ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TÜİK’in yaptığı anketlere katılmak istemeyen vatandaşlara kesilen para cezalarının kaldırılması için kanun teklifi verdi. Gerekçesinde kesilen cezaların Anayasa’ya ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı olduğu belirtilen kanun teklifi kabul edilirse TÜİK artık anketlere katılmak istemeyen vatandaşlara para cezası kesemeyecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan anketlere cevap vermeyen ya da evlerine TUİK çalışanlarının girmesine izin vermeyen vatandaşlara kesilen idari para cezalarını CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül Meclis’e taşıdı. Konuyla ilgili kanun teklifi veren Bülbül, teklifin gerekçesinde “Bilgilerin verilmesinin zorunluluğu, bilgileri toplama biçimi ve cezai yaptırımı Anayasa’yı ve bununla birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal etmektedir” dedi.
“Türkiye İstatistik Kanunu’ndaki cezai işlem hükümleri bireyleri mağdur etmektedir ve bu nedenle bireylerin yargı yoluna başvurmaları kaçınılmazdır. Anayasa Mahkemesi’ne bu kapsamda yapılacak başvurular kamu zararını ortaya çıkaracaktır” diyen Bülbül, kanun teklifiyle Anayasa’yı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal eden düzenlemelerin kaldırılarak hem vatandaşların hak ve hürriyetlerinin korunmasının hem de kamu zararının önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.
Bülbül’ün TBMM Başkanlığına verdiği kanun teklifi şöyle| `TÜİK pek çok alanda araştırma yapmak için yetkisini kanundan almaktadır. TÜİK’in verileri araştırmacılara, STK’lara, yasama faaliyeti yürüten milletvekillerine ve yurttaşlara istatistiksel kaynak sağlamaktadır. Yapılan anketlere katılım ise yasal bir zorunluluk olup, katılmayanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Her ne kadar TÜİK bu verileri işleyerek istatistiki verilere dönüştürse de bilgilerin verilmesinin zorunluluğu, bilgileri toplama biçimi ve cezai yaptırımı Anayasa’yı ve bununla birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal etmektedir. Türkiye İstatistik Kanunun, kanun teklifi kapsamına giren hükümleri, Anayasa’nın 20. maddesindeki herkesin özel hayatına ve aile yaşayışına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu; 24. maddesindeki kimsenin dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı; 25. maddesindeki herkesin düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğu, her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimsenin düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı hükümlerini ihlal etmektedir. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kanunun 6. Maddesinde yer alan “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır” hükmünün ihlalidir. Türkiye İstatistik Kanunundaki cezai işlem hükümleri bireyleri mağdur etmektedir ve bireylerin yargı yoluna başvurmaları kaçınılmazdır. Anayasa Mahkemesine bu kapsamda yapılacak başvurular kamu zararını ortaya çıkaracaktır. Teklif edilen yasal düzenleme ile Anayasa’yı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal eden düzenlemenin kaldırılarak vatandaşların hak ve hürriyetlerinin korunması, kamu zararının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. `
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1: Bu madde ile TÜİK’in araştırması için kişisel bilgilerini paylaşmak istemeyen bireylerin Anayasa ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile güvence altına alınan ancak mevcut düzenleme ile ihlal edilen hakları koruma altına alınacaktır.
MADDE 2- Bu madde ile yalnızca bilgi vereceklerini taahhüt etmelerine rağmen daha sonra mazeret sunmadan bilgi vermeyen gerçek kişiler hakkında işlem yapılması ön görülmektedir.