Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Teferruatın İçeriğinde Kaybolmamak…

  • 28 Ocak 2019 Pazartesi


Birlik olmak, birlik olalım demekten çok daha zor.
Her halde böyle…
Aksini düşününler olan/bitenlere kısaca bir göz atmalı.
Böyle olmalı ki… Bir türlü birlik olunamıyor.
Yaşanan pratik en değerli ölçüdür.
Bakın çevrenize; göreceğiniz toz ile dumandır.
Dedi-Kodu’dur.
Çekiştirme, dibini oyma, hatta en yakınındakinin sırtına hançer sokma meşgaleleri ile yüklüdür.
Birlik olma söylemi sadece bir “laf”tır.
O lafı hayatın eksenine yerleştirmek ise, özveri/olgunluk/içtenlik ve bilinç gerektirir.
Bu üst düzey değerleri ödünsüz bir biçimde eyleme dökmeyi gerektirir.
Bu iki tavır ya da duruş arasında 100 milyon kilometre vardır.
Biri nutuk edebiyatıdır.
Ötekisi erdemin ta kendisi…
Salt/katkısız/yalın/sadece erdem!
Kimileri için siyaset, esnaflık düzeyinde sürdürülen ticari bir alış-veriştir.
Siyasetin söylemi, kopyala-yapıştır yöntemi ile aktarılarak ezberlenmiş emtialardır.
İşte sözünü ettiğimiz bol-kepçe “laf” bu tezgâhta ürer ve her mecliste ulu orta tüketilir.
Bir başka deyişle, tüketilmek için üretilmiştir. Bir şeyleri yapmak/yaratmak/başarmak için değil.
Muhabbetin bu türlüsüne geyikler bile şaşar… Çünkü onların muhabbetlerinde bile ulaşılamayacak bir seviyedir içinde yuvarlanılan ortam.
Yapılacak tek şey hayatın pratiğine üç adet nokta koymak ve yürüyüp gitmektir.
Lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini bilip, lafın içeriğine yönelmek ve o içerikten gerçek birliktelikler üretmektir.
Lafı daha fazla dolaştırmadan sadede gelelim: Birliktelik bir gönül meselesidir.
Hedefi önemseyip, gerisini teferruat kılabilmektir.
Teferruatlar içinde debelenenlere bir sade kahve söyleyip, işine bakabilmektir.
İşimiz bu ülkeyi karanlıklara teslim etmemektir.
Teferruatlar içinde kaybolup gitmemektir.
31 Mart tarihimizde önemli bir gündür.
O gün ülkemizin başına geçirilmek istenen çuval bertaraf edilebilmişse bunun nedeni, teferruatların içinde kaybolmamaktır…

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr