Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Tebaa, mürit ve piyon arasındaki ilişki

  • 26 Kasım 2018 Pazartesi


Tebaa, Mürit ve Piyon Arasındaki İlişki…İlke, prensip, düstur…Hepsi aynı kapıya çıkan temel esaslar.Gerçek bir insanın, sahici bir aydının yaşam çizgisini belirleyen düsturlar…Kişiliği dik duruş sergileyen insanlar bu esasları yaşamının temel ekseni haline getirmek için uğraşır durur.Kimileri ise bunları reklam spotları olarak kullanır, kişisel reytinginin malzemeleri olarak sahneler ve kemirir durur…Bir insanın ilkeli olabilmesi için, öncelikle bir dünya görüşü olması gerekir.Dünya görüşü ise, belirli düzeyde kültür birikimi gerektirir.Kültürün [hiç de olsa] kıyısına ulaşmadan kendinize özgü bir dünya görüşü inşa edemezsiniz.Olsa olsa toplumun inanç şablonlarından birisinin içine sürüklenir, orada devinir durursunuz.Siyasi görüşünüzü ise çıkarlarınız ve gelecek beklentileriniz oluşturur.Oradan buradan esen rüzgârın etkisi ile bir o yana bir bu yana sürüklenir durursunuz.Kültür düzeyiniz ortaçağın çağın gölgesinde kaldığı için yaşadığınız çağın karanlıklarına çökelir…Demokrasiyi kişiliğinizin derinliklerinde içselleştiremediğiniz için siyasal ortamlarda da sağ-faşizan-dediğim dedik-otoriter eğilimlere karşı korunmasız kalırsınız.Eylemlerinizi düşüncelerinizin içeriği değil, eğilimleriniz ve beklentileriniz belirler.Kişilerin peşinden gidersiniz, düşüncelerin değil.En önemli özelliğiniz ise, okumamaktır!Okumazsınız, dolayısıyla yerinizde sayarsınız.Yerinizde saydıkça, daha da sığlaşır, daha da ketum bir çehreye bürünür, kendi özelinizin sınırları içine hapsolmuş [adeta naif] bir yobaz olup çıkarsınız…Mukadder son budur.Ama kader değildir…Sıraladığımız bu nitelikler [ya da niteliksizlikler] aslında değiştirilebilir.Niteliksizliklerden nitelikler damıtılabilir.Felsefe literatüründeki varoluşçuluk akımı –sanki- bu değişimi anlatır.O enerjiyi insanların beyinlerine akıtmaya çalışır.İnsanları kendi içlerindeki karanlığa karşı isyan etmeye ve aydınlığın ateşine benzin dökmeye çalışır.Ama eğer okumazsak o ateşle yüzleşemeyiz.Kendimizi geliştiremeyiz.Yükseklik duygusunu tadamayız.Düşüncelerin derinleri ile tanışamayız.Ve böylece de kendi geleceğimizi, kendi ellerimizle çıkar bezirgânlarının egemenliğine teslim ederiz.Onların tebaası, müridi ve sonuç olarak piyonu oluruz.Aydınlık geleceğimizin potansiyeline çomak sokarız, ot tıkarız!
@farukhaksal42farukhaksal@gmail.comwww.akceder.comwww.haksal.av.tr