Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Suriye’de Olması Gerekenler

  • 31 Ocak 2018 Çarşamba


Suriye sınırları içinde asker bulunduran yabancı devlet güçleri kimler?
ABD, Rusya, İran, Türkiye…
Suriye üniter devletine karşı silaha sarılmış örgütler neler?
PKK/PYD, ÖSO…
Suriye neden bu kadar önemli?
Ø Esat kötü adam olduğu için mi?
Ø Suriye kötü yönetildiği için mi?
Ø Suriye’de gerçek demokrasi işlemediğinden mi?
Hayır!
Peki ya ne için?
Yanıt tek ve kesindir: Çünkü Suriye toprakları altında dünyanın en zengin petrol yatakları bulunmaktadır.
Peki…
Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlama görevi kime ait?
Tartışmasız: Suriye Devleti’nin…
Suriye devleti bu görevini yerine getirdiğinde Türkiye’nin PKK/PYD’den rahatsızlığı giderilebilir mi?
Evet… Kesinlikle.
O zaman Suriye’de sürdürülen karmaşık denklemin basit bir tek çözümü vardır:
Suriye devletinin toprak bütünlüğünü ve kendi ülkesine egemenliğini tesis etmek…
Suriye’de asker bulunduran tüm ülkelerin söyleminde “Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı” söylemi vardır.
Eğer bu söylem, siyaset kurnazlıklarından arındırılarak gerçeğe dönüştürülürse, karmakarışık Suriye yalın-basit-ve olağan bir üniter devlet kimliğine yeniden kavuşur.
Ancak bu çözüm için gerekli olan bazı şartlar vardır:
1.- ABD ve Rusya’nın petrol üzerinde sürdürdükleri çıkar çatışması yok olmalı ya da belirli bir mutabakata ulaşmalıdır.
2.- İran, Suriye halkı üzerindeki etnik nitelikteki kaygı ve emellerini bir tarafa bırakmalı, hiç değilse bir miktar törpülemelidir.
3.- Türkiye ise, Meşru Suriye Devlet yönetimine karşı silaha sarılmış olan ÖSO ile olan ilişkisine son vermeli, Güney komşusu ile olan ilişkilerini yeniden güvenli bir biçimde yapılandırmalıdır.

Olur mu söylediklerimiz?
Olursa barış olur…
Olmazsa savaş!
Aslında mesele bu kadar basit.


@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com