Selma Erdal

Tüm Yazıları


Sözler

  • 24 Eylül 2020 PerşembeMitolojide, masallarda ya da kutsal kitaplarda kadın; kadınlık öncesi “kız”lıkda prenses, peri, melek gibi biri…Sonrasında büyücü, cadı, kıskanç, fesat kocakarı…
Gerçek yaşamın izdüşümü değil midir masallar ?…Elbetteki o peri gibi, prenses gibi, melek gibi genç kızlar bakir yaşamlarının sonlanmasının, bekaretlerinin bozulmasının ardından prenseslikten, kraliçeliğe yükseleceklerini umarken, köleliğe düşmektedirler. Damgalı ya da prangalı olmasalar da görünüşte; onların damgaları, prangaları ancak ölümle sonuçlandığında yaşamları azad edilen türde… İşte son ölümlü köle şimdi kara toprağın koynunda yatan Aleyna Çakır...
Oysa kadın; doğanın üretken türü, insanı doğuran, doyurup, donatan…Ve sonra ürettiklerinden bir diğerince sırtından vurulan, sömürtülen, yok sayılan… Üstelik bu olumsuz süreç ilkçağlardan günümüze yol alırken uygarlık; tersine bir değişim göstermiş, geliştiğini sandıkça insanlık, aşağılanma, itilme, kölelik kadının boynuna takılmış bir gerdanlık olmuş.Ters orantılı bir değişim; yükselen ilerleme, çağdaşlaşma… Ama kadın sen dur yerinde; sakın kendini aşma !…Olanaklar yalnızca erkeğe tanınmış, tahsisi edilmiş, kullanımına sunulmuş ve giderek kadın bile insanlığından soyutlanıp; kadın/köle/cariye/tarlada ırgat ve dahası metres olup kat, kat sömürülmüş.
Ve bu bağlamda iki söz; TACİR ve TACİZ...

İlk dört harfi aynı olmakla birlikte; R ve Z harfleriyle biten iki söz ya da kelime… TACİR ve TACİZ…
İlk sözün karşılığı, anlamı; kadını metalaştırıyor. Diğeriyse; ruhsallığını/tinselliğini mevtalaştırıyor. Yalnızca ülkemizde mi?... Dünya’da kadın tacirlerinin elinde; pek çok sayıda kadın ölüyor, ruhen ve bedenen…
En çok da Newyork, Londra başta olmak üzere tüm megapollerde tacizcilerin cinsel amaçlı saldırılarının ardından da yine pek çok sayıda kadın yaşamını yitiriyor.
İtalya gibi kendini uygar, çağdaş sayan/sanan bir Avrupa ülkesinde bile kadın cinayetleri artıyor.
Neler oluyor günümüzün erkeklerine ?…Tersine evrim mi geçiriyorlar ?…
Ortaçağ’da iklim değişikliği, bir başka deyişle havaların soğuk gitmesinin nedenini bile kadınlardan bilen, daha doğrusu CADILAR’dan bilen erkeklerin onları yakması gibi, yoksa günümüzün erkeklerinin de tekamülü/gelişimi /zihniyeti/düşüncesi mi geriledi de BURN WITCH dercesine kadınlara saldırıyorlar; yaşadıkları olumsuzluklar, buhranlar, sıkıntılar karşısında…
Her gün, evet her gün kadınlar öldürülüyor; eşleri, sevgilileri, babaları ya da yakın akrabaları tarafından... Lütfen açıklar mısınız?... Neler oluyor böyle sizlere sayın baylar ?…