Selma Erdal

Tüm Yazıları


Sorunlar, Sorular

  • 05 Eylül 2020 Cumartesi


*İkinci Dünya Savaşı öncesinde, Nasyonal sosyalizm güçlenirken; İtalya’da MUSSOLİNİ vardı, MUSSOLİNİ’nin de “kara gömleklileri” vardı. Bu “kara gömlekli” gençler; kamyonlara biner, faşist düzene karşı çıkan demokrat İtalyanlar’ı ellerindeki coplarla döverdi, halkın üzerinde bir sindirme ve baskı politikasını günden güne uygulamaya koyarlardı…MUSSOLİNİ’nin “kara gömleklileri” benzeri bir örgütlenme "son yıllarda ülkemizde sinsice, saman altından su yürütürcesine" acaba var mıdır endişesi ve sorusu düşmüyor ki hangimizin aklına?...


*Masallarda canavarı öldüren… Reklamlarda kirli kazanı iyi temizleyen… Ülkemizde de (ve belki başka ülkelerde de) iyi yalan söyleyen; tahtın, iktidarın, saltanatın sahibi… Ve yalanlarla yönetilen bir ülkede de (sözüm ona, sözde, kanarsan, inanırsan) herkes muhafazakar, herkes din konusunda çok samimi…Eli, eline değmez hiç kimsenin; yaban, yabancı anlamında (öylesine ki oturmaz onun yerine erkek kalkınca koltuktan, bir nisa; sayılır diye zina )…Ama her nedense böyle bir ülkede gelmeyen kalmıyor çocukların başına, her gün tekke ve tarikatlardan yayılan taciz, tecavüz anlamında her ne musibet varsa... Henüz ENSAR'ın verdiği hasarlar unutulmamışken, her gün yeniden, yeniden dinsel mekanlarda, cinsel ilişkiler... Hiç bitmeyecek mi şu çocuklara yönelik bu sapkınlıklar?...

*Karaman oğlu Mehmet bey; bundan böyle Divan'da, Dergahta, Bergah'ta, Meclis'te Türkçe'den başka dil kullanılmayacaktır demiş ve "Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu" nakaratı eşliğinde bu topraklardan sürgün edilmiş. Ama bir başka Karamanlı Mustafa Kemal de gelmiş; Türk Ulusu'na yeniden TÜRKÇE konuşmanın kıvancını vermiş, vermiş de... Her neyse, bunlar kaldı mazide... Kahramanlıklar kaldı; bu topraklar için savaşan şehidde, gazide... Ama kimileri Türk dilini kirletmek için durdurulamaz hevesde... Yok mudur Türkün yurdunda; bunca Arapça düşkünlüğüne karşı çıkacak yürekli bir efe?...
*Günümüzde muhalefete düşen ex-başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun zevcesi Sare Davutoğlu; borusunun öttüğü günlerde "Aşı çocuklarımızı domuzlaştırıyor, maymunlaştırıyor" sözleri eşliğinde "aşı-aşılanma-aşı yaptırma" konusunu almıştı mekruh listesine...Bugün Covid 19 salgınına karşı alınacak önlemler çerçevesinde AKEgemenler'in gündeminde olan "aşı-aşılanma-aşı yaptırma" hadisesi; dünlerde söylenen sözler inkardan gelinip, mekruh listesinden çıkarılıp, acep aşılama yapılacak mı ümmeti yerli ve milli arasında?...

*Afganlısı, Afrikalısı ve en çok da Suriyelisi; önce Covid 19 salgını, ardından kadın cinayetleri, çocuklara yönelik taciz-tecavüz sapkınlıkları arasında, kaynayıp gittiler toplumsal yaşama... Sırtımızdan asalak geçindikleri, üniversitelere sınavsız girdikleri, kişi başına düşen ulusal gelirimizin azalmasına neden oldukları, kısacası toplumsal gönencimizden çaldıkları sorunsalı gündemden düştü, bunca derdin, sorunun arasında unutuldu. Sanki toplum onlara alıştı, içine sindirdi, onlarla kaynaştı. Savaşı ileri sürerek ülkemize gelenler, gitmemek üzere topraklarımıza iyice yerleşti. Üstelik "Bu Suriyeliler, ülkelerine ne zaman geri dönecekler?" diyenler de kalmadı. 2023 seçimlerinde; oylarıyla seçimi ve geleceğimizi etkilediklerinde mi onların varlığını anımsayacaksınız ey Türk Ulusu?...