Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


Sömürü, Her Yerde …

  • 11 Eylül 2018 Salı


Genç, ikisi de. Her ikisi de Almanya’da teknoloji eğitimi görmüş. Alman’a denk bir işte çalışıyorlar. Bir tanesi yönetici/eğitici konumunda. Sohbet, oradaki ekonomi konusunda yoğunlaşıyor. Bir ara yönetici konumundaki atılıyor:
-Bir sorum olacak. Yukarıdakiler/menacerler oturuyorlar, plan yapıyorlar; yaptığımız üretimin 8 katını üretmemizi istiyorlar. Makineler aynı. Çalışan sayısı artırılmıyor. Benden böyle bir talepte bulunuyorlar. Bu nasıl olacak?
-8 kat daha fazla çalışacaksınız.
-Aynen…
Öbürü söze karışıyor, üzgün bir tavırla diyor ki: “Çalışmakla da olmuyor. Çalıştığım iş yerinde , zarar ediyoruz diye, işçi çıkaracaklar. Öğrendik ki, en çalışkanlarımızdan bir Türk’ü de işten atmışlar. Adam 20 yıldır burada çalışmış. Üç de çocuğu var. Dayanamadım, gittim; “Onun yerine beni işten çıkarın. Onun çocukları var” dedim. “Olmaz”, dediler, “Sen gençsin, işimize daha çok yararsın.”
Uzaktan davulun sesi hoş gelirmiş. O kadar imrendiğimiz gurbetçilerimiz, eskisi gibi yoğun bir sömürü altında çalıştırıldıkları yetmiyormuş gibi, bir de işsiz kalma durumuyla karşı karşıyalar. Almanya’da son yapılan bir araştırma bunu belgelemektedir. Araştırmaya göre; ülkede yabancı uyruklular arasında işsizlik oranı açısından Türkler birinci sıradalar.
Kapitalizmin ana vatanı Avrupa-özellikle Almanya- Büyük Savaş’ın yıkıntılarını temizlemeyi ve yeniden silkinip ayağa kalkmayı üçüncü dünya ülkelerinden gelen insanların emekleriyle başardı. Onlar refaha ve zenginliğe ulaşırken, yabancı uyruklu emekçiler giderek işsizliğe, sefalete, mutsuzluğa itildiler. Üstelik bir de hor görme/ aşağılama meselesi de var. Özetle; yoğun bir sömürü altında ömrünü tüketmiş birinci kuşaktan sonra ikinci ve üçüncü kuşaklar mutsuz ve geleceğinden emin değil.
Avrupa’da kapitalizm-buna kapitalizm denmez ya- ömrünü tüketmiş durumda. Yıkıntıların en altında bizimkiler var. Kendi insanları dahil, kitlelerin kabaran öfkesi yükselmektedir. Geleceğini AB’ye bağlayanların kulakları çınlasın!