Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


Sol Önemsenmeli

  • 14 Şubat 2018 Çarşamba


“Sağcısıyla solcusuyla hepimiz birlik olmalı.”
Sıkça tekrarlanan bu türden “birlik” mesajları kulağa hoş gelse de içi boş tekerlemeden başka bir söz değildir. Bu türden söylemler, kavramların içini boşaltıyor;siyasetleri belirsizleştiriyor, daha önemlisi halkın birliğini olmazlaştırıyor.
“Birlik” için bence şu türden söylem, gerçekçidir, bilimseldir: Milletçe birlik olmamız için hepimiz solcu olmalı.
Neden?
Açıklayayım.
Ülkemiz, siyaseten, ekonomik olarak ve bir ölçüde kültürel yönden bağımlı bir ülke haline gelmiştir. Ülkemiz siyasetine yön veren belirleyici güç ABD emperyalizmidir: bu güçten icazet almayan siyasi güçler, iktidar olamamaktadırlar.
Ekonomik bağımlılığı anlatmak için uzun söze hacet yok. Yediğimiz içtiğimiz her nesne dışarıdan-emperyalist tekellerden-satın alınmaktadır. Dış piyasa öksürse, ekonomi yatağa düşmektedir!
Etnik ve dinsel ayrılıkları körükleyerek iç işlerimize müdahale eden yine emperyalist devletlerdir.
“Sağ” ve “sol” kavramlarının-her ülkeye göre nüans farkları olsa da- genel anlamı, “sağ”ın kapitalizmden/emperyalizmden yana; “sol”un kapitalizme karşı/anti-emperyalist düşünce sistemleri olduğudur.
Bu durumda;
Uluslar arası tekellerle rekabet edemeyip piyasadan silinmekte olan esnaf, dışalımla tarlasından sürülen köylü, taşeronlaşmayla köleleştirilen işçi, üç maymunu oynayan sanat ve basın erbabı, gerçek enflasyonun altında ezilen memurlar anti-emperyalist olmak yani solcu olmak durumundadırlar.
Kapitalist sistemden yana olup, onun yıkımlarına karşı mücadeleye kalkışmak, beraberinde başarısızlığı getirir. Başarıyı ve birliği anti-emperyalist olmakla elde edebiliriz. Bunun halk içindeki adı solculuktur.
Bağımsızlık mücadelesinde “sol” bir mihenk taşıdır, bir ayardır; 10, 12 değil, 18, 24 ayar.