Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Siyaset kirli mi?

  • 06 Şubat 2019 Çarşamba


Siyaset kirli bir meşgale…Böyle deniyor, böyle takdim ediliyor.Oysa… Asla böyle değil.Siyaset bir sorumluluk işi.Erdem, özveri, bilinç işi…Koltuk kapmaca başka bir şey.Kişisel hırs ve beklentilerin dümen suyunda yağdanlığa emtia oluşturmak çok farklı bir şey…Ülkenin sorunlarına kafa yormak, bu sorunların çözümü için çareler oluşturmak, oluşturulan çözümlerin eyleminde rütbesiz bir asker olmayı kabullenmek, çalışmak, çalışmak, çalışmak…İşte bunun adına eskiler fazilet, diyorlardı.Yeni kuşaklar erdem.Her nasılsa, yani insanlık katında bir seviye.Özveri ve alçak gönüllükle ulaşılacak –gerçek- bir nirvana…Türkçesi, ermişlik…Yani öylesine yüce bir kat.
İşte asıl sorun böylesine yüce bir katın tabanının, sahanlığının ve hatta çepeçevre çatısının ısrarla kirletiliyor olmasında…Bu ülkeye gerçekten gönül veren içtenlikli insanların bu nedenle bu yoğun kirlilikten istemeseler de uzaklaşıyor olmaları.Oysa bu içtenlikli insanlara da bir çift sözümüz var: Büyük devlet adamı İsmet İnönü’den kopyala yapıştır yöntemi ile o sözü aktaralım:Bir ülkede namuslu insanlar en az namussuzluklar kadar cesur olmazsa…
Aydınımız, içtenlikli sorumlu insanlarımız içinde yaşadıkları sırça köşklerin içinden çıkmalı ve acilen cesaretlerini ve emeklerini siyasi sorumluluklarının rahlesinde sınamalıdırlar…Tehlike gerçekten çok büyük.Aksi halde ne sorumluluk kalacak ortada, ne sorumlu insanlar ve ne de kirli siyasetin hedefindeki kirletilmiş koltuklar…